Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se ve Vilniusu koná mezinárodní vědecká konference The 2nd EuRun-BIS SYMPOSIUM. Iveta Palečková dnes prezentuje pomocí vzdáleného přístupu článek napsaný společně s Danem Stavárkem na téma Dynamic Efficiency of Banking Sector in Selected CEE Countries. Více informací o konferenci a program můžete najít zde: http://www.eurun2016.ef.vu.lt/