V rámci monitoringu pro ERASMUS vyjel Tomáš Heryán na De Montford University, která je v Anglii známá zejména díky prvenství, co se týče zahraniční výuky a absolventů z celého světa. Navštíví tak i spoustu zajímavých přednášek a seminářů. Mimo jiné zde ale bude anglickým kolegům v jednom celém bloku prezentovat i on sám vlastní článek, který byl úspěšně přijat v recenzním řízení časopisu Economic Modelling. Stejnojmenný paper a přednáška nesou název "The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis". Článek si je již možné stáhnout z online vědecké databáze Science Direct.