Studenti doktorského studia v oblasti ekonomie a managementu na University of Montpellier ve Francii pořádají sedmý ročník tzv. "Doctoral Meeting of Montpellier in Economics, Management and Finance", který se koná ve dnech 25. -27.10. 2016. Cílem setkání je nabídnout stimulující prostředí, kde doktorandi a mladí výzkumníci mohou sdílet ideje o svých vědeckých pracích v oboru ekonomie, managementu a financí se zkušenými výzkumnými pracovníky. Konference se účastní i Tomáš Pražák se svým příspěvkem "The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices: Evidence from Central European Markets". http://www.edd.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/edd/CallForPaper_DMM2016-1.pdf