V nejnovějším čísle 4/2016 časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis byl právě publikován článek Ireny Szarowské s názvem "Quality of Public Finance and Economic Growth in the Czech Republic". Časopis je zařazen do mezinárodní databáze Scopus. Podrobnější informace včetně plné verze článku jsou k dispozici na stránkách časopisu: http://acta.mendelu.cz/64/4/1373/