Velká část naší katedry ve dnech 14. – 16. 9. 2016 přesouvá své vědecké působiště do příjemného prostředí Zámečku Petrovice. Pod záštitou rektora SU a děkana SU OPF tam Katedra ekonomie a veřejné správy organizuje mezinárodní vědeckou konferenci HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Prezentovat své příspěvky a sdílet nejnovější poznatky výzkumu zde budou: Daniel Stavárek, Tomáš Heryán, Ivana Koštuříková, Iveta Palečková, Ilja Skaunic, Irena Szarowská, Markéta Šeligová a Jana Šimáková. Bližší informace k zaměření a programu konference: http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie-a-verejne-spravy/konference-kek-2016