Právě publikovaný článek Jany Šimákové využívá známý gravitační model a aplikuje ho na vztah mezi kurzovou volatilitou a zahraničním obchodem zemí Visegrádské skupiny. Empirická analýza využívá územní i komoditní strukturování zahraničního obchodu a izoluje tak specifické efekty pro různé skupiny obchodovaného zboží. Celý článek "The Gravity Modelling of the Relationship between Exchange Rate Volatility and Foreign Trade in Visegrad Countries" je k dispozici v posledním čísle časopisu ACTA VŠFS - Ekonomické studie a analýzy (1/2016, vol. 10): http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf