Ve dnech 27.6.-28.6.2016 se koná v Brně 13. mezinárodní vědecká konference Evropské finanční systémy. Konference je tradičně pořádaná katedrou financí Masarykové univerzity. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci pojišťovnictví s příspěvkem  Functioning of Bancassurance in Selected Countries in Which the Financial Group Erste Group Bank Operates. Více informací na stránce konference:

 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Program_EFS_2016.pdf