V aktuálním čísle impaktovaného časopisu E+M Ekonomie a Management byl vydán článek Ireny Szarowské a Romana Šperky s názvem FINANCIAL TRANSACTION TAXATION IN AGENT-BASED SIMULATION. Článek je věnován vlivu zdanění finančních transakcí na stabilitu finančních trhů. Studie je unikátní v tom, že zdanění finančních transakcí zkoumá pomocí multiagentní simulace. Jelikož zdanění je chápáno jako specifická forma transakčních nákladů, prezentovaný model by neměl být interpretován pouze pro zavedení daně z finančních transakcí, ale jako obecný model vlivu transakčních nákladů na finanční trhy. Podrobnější informace včetně plné verze článku ke stažení jsou k dispozici na stránách časopisu:
http://www.ekonomie-management.cz/en/archiv/search/detail/1340-financial-transaction-taxation-in-agent-based-simulation/