Ve dnech 12-13 /5/2016 probíhala ve Vilniusu mezinárodní vědecká konference Business and Managent 2016. Katedra byla reprezentována dvěma příspěvky: "Product-Level Analysis of Relationship between Czech Koruna and Czech Foreign Trade" (Jana Šimáková) a "Cost Efficiency of the Czech and Slovak Banking Sectors: An Application of the Data Envelopment Analysis "(Iveta Palečková). Bližší informace je možné najít na stránkách konference: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2016