Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník Soutěže o nejlepší disertační práci, která proběhla v rámci konsorcia PROGRES 3 sdružujícího univerzity z Česka, Polska a Slovenska. Finálového kola soutěže se zúčastnilo celkem 31 disertačních prací obhájených v roce 2015. Práce byly posuzovány 22 profesory v pěti kategoriích. Jana Šimáková s dizertační práci Vplyv devízových kurzov a ich volatility na zahraničný obchod získala 3. místo v kategorii Ekonomie a finance.

Více o soutěži: http://www.vsb.cz/info/?&reportId=30648&lang=cs&block=simple