Centrální banky a jejich aktuální směřování jsou předmětem odborných diskuzí nejen nejvyšších představitelů měnové politiky, ale jsou také v oblasti zájmu mnohých akademiků a studentů Obchodně podnikatelské fakulty. Důkazem byla i početná účast na přednášce viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, konané 20. dubna 2016 na půdě naší fakulty. Přednáška s podtitulem „Mnoho prázdné kritiky a málo pochopení podstaty“ přiblížila kroky a opodstatněnost aktuální měnové politiky ČNB. 

Viceguvernér objasnil, proč se centrální banky v současnosti nechovají podle standardních učebnic, čeho chtějí dosáhnout zaváděním záporných úrokových sazeb, co znamená kvantitativní uvolňování, proč se ČNB zavázala držet korunu oslabenou a jaké jsou výsledky tohoto opatření. Ve vystoupení byl prezentován také postoj ČNB k řešení aktuálních problémů tzv. rozhazováním peněz z helikoptéry, a jestli by centrální banky neměly raději rozdat peníze lidem. Posluchačům byla nekonvenčním způsobem vysvětlena důležitost cenové stability jako paralela k optimální teplotě těla, nebo byl popsán systém elastických peněz na příkladu vodné hladiny v přehradě. Úspěch přednášky a zájem studentů o měnovou problematiku byl vyjádřen formou rozsáhlé diskuze. Viceguvernér tak uzavřel svou řeč zodpovězením otázek kladných nejen v návaznosti na finanční krizi, ale i výzvy plynoucí z měnícího se ekonomického systému.