V polském časopise Ekonomista (http://ekonomista.info.pl/?fbclid=IwAR1snZl4vpO_271CKEk5AC-I9HA02FBPqF2MqSLBmbLTf4tiYfabEnXn858) byl publikován v čísle 6/2020 článek Lenky Přečkové a Ivety Palečkové s názvem Evaluation of Technical Efficiency of Insurance Companies in the Visegrad Group Countries. Časopis je indexován na Web of Science (Q4). 

Článek z dílny Šárky Sobotovičové a Jany Janouškové "Specifics of Real Estate Taxation in the Czech and Slovak Republics" právě vyšel v časopise International Advances in Economic Research (Q3). Článek je dostupný zde: https://link.springer.com/journal/11294/volumes-and-issues/26-3
 

První číslo letošního vydání časopisu E+M Ekonomie a Management obsahuje mezi jinými i článek Toma Heryána s názvem Managers of tourism companies can no longer expect any financial support from company owners: Different working capital management due to the global financial crisis. Celý článek si můžete přečíst na odkazu zde:

https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/154700/EM_1_2020_04.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tomáš Pražák právě publikoval článek "Vliv vybraných podnikových faktorů na ceny akcií ve Švýcarsku". Článek se zabývá zjištěním, které z vybraných vnitropodnikových ukazatelů měly ve sledovaném období 2006 - 2015 největší vliv na cenu akcií vybraných podniků ve Švýcarsku. Jednou z hlavních sekcí ekonomické činnosti ve Švýcarsku jsou Profesní, vědecké a technické činnosti, které mají na rozvoj ekonomiky silný vliv. Na základě výsedků panelové regrese s využitím metody GMM se prokázal, jako hlavní faktor mající vliv na cenu akcií, zejména ROA.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top