V posledním čísle impaktovaného časopisu Journal of Competitiveness byl publikován článek The cost of equity of Ukrainian food processing companies as a measure of competitiveness. Autoři článku Tetiana Konieva a Daniel Stavárek se v něm věnují dopadu aplikace různých typů finanční politiky a kapitálové struktury na náklady kapitálu v podmínkách ukrajinských podniků potravinářského průmyslu před vypuknutím války. Plný text článku je možno stáhnout na webu časopisu: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=aktualni&cid=490&cp=

V časopise Insurance Markets and Companies (14/1/2023) byl publikován článek s názvem „Evolution of a Commercial Insurance Company in Trans-Epochal Developments: The Evidence of Czech Insurance“ (Evoluce komerční pojišťovny v trans-epochálním vývoji: Důkazy z českého pojišťovnictví). Autorky článku se zaměřují na hodnocení vývoje České pojišťovny, a.s. v období 1947-2021, přičemž kladly důraz na změny po roce 1989. Hledaly důvody, proč Česká pojišťovna (nyní Generali Česká pojišťovna, a.s.) zůstává lídrem českého pojistného trhu až do současnosti.

Více informací na stránce časopisu: ZDE

Ve dnech 29.6. až 1.7. se konala tradiční International Conference on Applied Economics (ICOAE), tentokrát poprvé v České republice na půdě Mendelovy univerzity v Brně. Markéta přednesla svůj příspěvek s názvem Working capital management policy and its financing across selected enterprises according to size in the Czech Republic. Tom pro změnu svůj příspěvek Heterogeneous impact of the Covid-19 pandemic on performance among European hotels, který se pokusí publikovat ve speciálním čísle konferencí nabízeného zahraničního časopisu International Journal of Computational Economics and Econometrics (IJCEE), který je uveden v databázi Scopus. 

ICOAE – International Conference on Applied Economics (i-coae.com)

V Časopise Studies in Business and Economics (18/1/2023) byl publikován článek s názvem „Macroeconomic Determinants of Insurance Companies' Financial Stability: The Case of the Czech Republic“ (Makroekonomické determinanty finanční stability pojišťoven: Případová studie České republiky). Autorky článku se zaměřují na hodnocení finanční stability komerčních pojišťoven provozujících pojišťovací činnost v České republice v období 2004-2019. Je zjišťován vliv osmi vybraných makroekonomických ukazatelů na finanční stabilitu pojišťoven. Více informací na stránce časopisu: https://sciendo.com/pdf/10.2478/sbe-2023-0012

Ve dnech 11.5. a 12.5. se Tom účastní semináře zaměřeného na analýzu panelových dat ve STATA 18 pro středně pokročilé. Konkrétně, díky pandemii nedávno vyvinutou metodu Difference-in-Differences (DiD). Seminář nevede nikdo jiný, než profesor Jeffrey Wooldridge, který se mimo jiné zasadil o vývoj ekonometrických metod v kombinaci s bio-statistikou právě tímto směrem.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top