Ve dnech 20.7.2022 -22.7.2022  se koná v Basileji mezinárodní vědecká konference History of Insurance in a Global Perspective. Lenka Přečková se účastní této konference s příspěvkem Evolution of a Commercial Insurance Company in Trans-Epochal Developments: The Evidence of Czech Insurance Market. Spoluautorkou tohoto článku je Eva Vávrová z Masarykovy univerzity. Více informací na stránce konference: https://history-of-insurance.dg.unibas.ch/en/

Iveta Palečková získala Fulbrightovo stipendium a účastní se Letního institutu amerických studií U.S. Economics and Business. Institutu se účastní skupina 15 mezinárodních odborníků a v rámci programu se zaměřují na hlubší porozumění klíčovým složkám americké ekonomiky. Institut zajišťuje Institute for Training and Development (ITD) a koná se v Bostonu, MA na Suffolk University v období 1. 7. – 10. 8. 2022. V rámci institutu jsou plánované studijní exkurze v okolí a následná dvoutýdenní studijní exkurze do New York City a Washington D.C.

esej fotka 2022

Katedra financí a účetnictví OPF SU ve spolupráci s Českou národní bankou a statutárním městem Karviná zorganizovala již 14. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty.  Úkolem bylo zpracovat esej a odpovědět na otázku "ČÍM SE BUDE PLATIT ZA 30 LET?". Cílem již tradiční soutěže je rozšířit povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a zároveň přispět k rozvoji jejich finanční a ekonomické gramotnosti. Soutěž si za dobu své existence vybudovala pozici ojedinělé a velice pozitivně vnímané akce, k čemuž napomáhá jak oficiální partnerství s Českou národní bankou, tak i velice atraktivní a mimořádné ceny.

V letošním ročníku jsme obdrželi 56 esejí, které splňovaly předepsané náležitosti. Vyhodnocení probíhalo tradičně ve třech kolech, přičemž v posledním kole hodnotila pětičlenná komise deset nejlepších prací. V komisi zasedli dva zástupci OPF SU a ČNB a jeden zástupce statutárního města Karviná. Jako nejlepší vyhodnotila porota esej Lukáše Marhoula z Obchodní akademie Bubeneč. Druhé místo získal Vojtěch Mikeš z Obchodní akademie Ostrava-Poruba a na sdíleném třetím místě se umístili Jana Koželuhová z Obchodní akademie Bubeneč a Ondřej Hylena z Gymnázia Česká Třebová. Předání cen proběhlo 30. května 2022 na půdě OPF SU a zúčastnil se ho také člen bankovní rady ČNB profesor Oldřich Dědek.

 

Přehled vítězných esejí :

1. místo:   Lukáš Marhoul (Obchodní akademie Bubeneč)
2. místo:   Vojtěch Mikeš (Obchodní akademie Ostrava - Poruba)

3. místo:  Jana Koželuhová (Obchodní akademie Bubeneč)

3. místo:  Ondřej Hylena (Gymnázium Česká Třebová)

 

V časopise Oceňování byl publikován v čísle 1/2022 článek s názvem Pojistná hodnota majetku a jeho obvyklá cena v podmínkách České republiky. Lenka Přečková a Hana Janáčková se v článku zaměřují na důležitost stanovení pojistné částky v případě pojištění nemovitých věcí a upozorňují na možné dopady chybného postupu a výpočtu při pojistné události. https://ocenovani.vse.cz/archiv/ocenovani-2022-1/

Druhou polovinu dubna stráví Tom Heryán na School of Business and Management, Queen Mary, University of London, kde se pokusí navázat zajímavou vědeckou spolupráci v rámci projektu HR Awards. Mimo to se rovněž zúčastní i zajímavých vědeckých seminářů.

https://www.qmul.ac.uk/busman/departments/department-of-business-analytics-and-applied-economics/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top