Monografie

 1. MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. (ed.) Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012. 264 p. ISBN 978-0-415-69076-8.
 2. STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. (ed.) Consequences of the European Monetary Integration on Financial Systems. 1st ed. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. 268 s. ISBN 978-1-4438-0068-6.
 3. STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. (ed.) The Financial Sector in the Enlarging European Union. 1st ed. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. 235 s. ISBN 1-84718-020-5.
 4. Restrukturalizace bankovních sektorů a efektivnost bank v zemích Visegrádské skupiny. Karviná: Slezská univerzita, 2005. 156 s. ISBN 80-7248-319-6.
 5. LIŠKA, V., STAVÁREK, D. Světové a regionální finanční instituce. 1.vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 156 s. ISBN 80-86419-40.

 

Kapitoly v knihách

 1. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I., GAJDOŠOVÁ, K. Theory of financial integration and achievements in the European Union. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, pp. 1-31. ISBN 978-0-415-69076-8.
 2. European exchange rates volatility and its asymmetrical components during the financial crisis. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, pp. 160-188. ISBN 978-0-415-69076-8.
 3. Determinants of the exchange market pressure in the euro-candidate countries. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D.Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, pp. 208-233. ISBN 978-0-415-69076-8.
 4. Determinants and Absorption of Exchange Market Pressure in Selected New EU Members. In LACINA, L., ROZMAHEL, P., RUSEK, A. (eds.). Financial Crisis: Institutions and Policies. Bučovice : Nakladatelství Martin Stříž, 2010, s. 149-167. ISBN 978-80-87106-37-2.
 5. Exchange Rate Convergence between the Euro-Candidate Currencies and the Euro. In STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. Consequences of the European Monetary Integration on Financial Systems. 1st ed. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008, s. 48-68. ISBN 978-1-4438-0068-6.
 6. Are the More Integrated Also More Efficient? Investigation on Selected EU Banking Sectors. In STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. The Financial Sector in the Enlarging European Union. 1st ed. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006, s. 66-102. ISBN 1-84718-020-5.
 7. STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. Efficiency and Profitability in the Banking Sector. In POLOUČEK, S. (ed.)Reforming the Financial Sector in Central European Countries. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004, s. 75-135. ISBN 1-4039-1546-6.
 8. KULHÁNEK, L., POLOUČEK, S., STAVÁREK, D. The Financial and Banking Sectors in Transition Countries. In POLOUČEK, S. (ed.) Reforming the Financial Sector in Central European Countries. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004, s. 1-32. ISBN 1-4039-1546-6.
 9. Causalities between Stock and Foreign Exchange Markets: Evidence from Selected EU-Member Countries. In HANISZ, RN., ZNANIECKA, K. (eds.) Finance in Enlarged European Union. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 233-243. ISBN 83-7246-285-2.

 

Články v impaktových časopisech

 1. ŠIMÁKOVÁ, J., D. STAVÁREK, T. PRAŽÁK and M. LIGOCKÁ, 2019. Macroeconomic factors and stock prices in the food and drink industry. British Food Journal, 121(7), 1627-1641. ISSN 0007-070X.
 2. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., STAVÁREK, D., 2017. Factors Affecting Sensitivity of Commercial Banks to Bank Run in the Visegrad Countries. E + M Ekonomie a Management, roč. 20, č. 3, 159-175.  ISSN 1212-3609.
 3. ŠIMÁKOVÁ, J., STAVÁREK, D. The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in CzechiaE+M Ekonomie a Management. 2015, roč. 18, č.. 4, pp. 150-165. ISSN 1212-3609.
 4. DEEV, O., KAJUROVÁ, V., STAVÁREK, D. Rational Speculative Bubbles in Central European Emerging Stock MarketsEastern European Economics. 2014, roč. 52, č. 4, s. 47-91. ISSN 0012-8775.
 5. ŘEPKOVÁ, I., STAVÁREK, D. Concentration and Competition in the Banking Sector of TurkeyAmfiteatru Economic. 2014, roč. 16, č. 36, s. 625-640. ISSN 1582-9146.
 6. STAVÁREK, D. Cyclical relationship between exchange rates and macro-fundamentals in Central and Eastern EuropeEkonomska Istraživanja – Economic Research. 2013, roč. 26, č. 2, s. 83-98. ISSN 1331-677X.
 7. STAVÁREK, D., HERYÁN, T. Day of the Week Effect in Central European Stock MarketsE+M Ekonomie a Management. 2012, roč. 15, č. 4, s. 134-146. ISSN 1212-3609.
 8. Comparison of Exchange Market Pressure Across the New Part of the European Union. Emerging Markets Finance and Trade. 2011, roč. 47, č. 4s3, s. 21-39. ISSN 1540-496X.
 9. Exchange Market Pressure and De Facto Exchange Rate Regime in the Euro-CandidatesRomanian Journal of Economic Forecasting. 2010, roč. 13, č. 2, s. 119-139. ISSN 1582-6163.
 10. Investigation of Exchange Market Pressure in Central European Countries Using the Girton-Roper Model.Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. 2010, roč. 44, č. 2, s. 19-32. ISSN 0424-267X.
 11. Exchange Rate Volatility and the Asymmetric Fluctuation Band on the Way to the Eurozone. Applied Economics Letters. 2010, roč. 17, č. 1. s. 81-86. ISSN 1350-4851.
 12. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. Aplikace nerovnovážného modelu na trh úvěrů v České republice. (An Application of Disequilibrium model on the Credit Market in the Czech Republic). E+M Ekonomie a Management. 2010, roč. 13, č. 4, s. 96-109. ISSN 1212-3609.
 13. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. Analýza dlouhodobých vazeb na českém trhu úvěrů. (Analysis of Long-Run Relationships on the Czech Credit Market). E+M Ekonomie a Management. 2010, roč. 13, č. 3, s. 83-95. ISSN 1212-3609.
 14. Assessment of the Exchange Rate Convergence in Euro-Candidate Countries. Amfiteatru Economic Journal. 2009, roč. 11, č. 25, s. 159-180. ISSN 1582-9146.
 15. Analýza vzájemných vazeb mezi devizovými kurzy středoevropských měn. Ekonomický časopis. 2007, roč. 55, č. 7, s. 646-658. ISSN 0013-3035.
 16. Banking Efficiency in the Context of European Integration. Eastern European Economics. 2006, roč. 44, č. 4, s. 5-31. ISSN 0012-8775.
 17. Exchange Rate Development and Volatility in New EU Member States. Ekonomický časopis. 2006, roč. 54, č. 6, s. 521-538. ISSN 0013-3035.
 18. Odhad faktorů ovlivňujících efektivnost bank v nových členských zemích před jejich vstupem do EUEkonomický časopis. 2005, roč. 53, č. 6, s. 593-610. ISSN 0013-3035.
 19. Stock Prices and Exchange Rates in the EU and the United States: Evidence on Their InteractionFinance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. 2005, roč. 55, č. 3-4, s. 141-161. ISSN 0015-1920.

 

Články v časopisech v databázi SCOPUS a v dalších recenzovaných časopisech

 1. RŮČKOVÁ, P. and D. STAVÁREK, 2020. Are there differences in the use of debt capital in enterprises of different size? International Journal of Monetary Economics and Finance. 13(2), 163-176. ISSN 1752-0479.
 2. LIGOCKÁ, M. and D. STAVÁREK, 2019. The Relationship Between Financial Ratios and the Stock Prices of Selected European Food Companies Listed on Stock Exchanges. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(1), 299-307. ISSN 1211-8516.
 3. KOČIŠOVÁ, K. and D. STAVÁREK, 2018. The evaluation of banking stability in the European Union countries. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11(1), 36-55. ISSN 1752-0479. 
 4. LIGOCKÁ, M. and D. STAVÁREK, 2018. What macroeconomic variables drive the stock returns of Austrian financial institutions? Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D – Faculty of Economics and Administration, 25(42), 128-139. ISSN 1211-555X.
 5. PRAŽÁK, T. and D. STAVÁREK, 2018. The Importance of Financial Ratios in Predicting Stock Price Trends: Evidence from Central European Countries. International Journal of Trade and Global Markets, 11(4), 293-305. ISSN 1742-7541.
 6. PRAŽÁK, T., STAVÁREK, D., 2017. The Relationship between Stock Market Development and Macroeconomic Fundamentals in the Visegrad Group. Comparative Economic Research,  roč. 20, č. 3, 5-24.  ISSN 2082-6737.
 7. LIGOCKÁ, M., T. PRAŽÁK  a D. STAVÁREK,  2016. The Effect of Macroeconomic Factors on Stock Prices of Swiss Real Estate Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. 64, č. 6, 2015-2024. ISSN 1211-8516.
 8. ŠIMÁKOVÁ, J., STAVÁREK, D. An Empirical Sector-Specific Gravity Model for Hungarian International TradeActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, roč. 63, č. 6, s. 2145-2150. ISSN 1211-8516.
 9. STAVÁREK, D., MIGLIETTI, C. Effective Exchange Rates in Central and Eastern European Countries: Cyclicality and Relationship with Macroeconomic FundamentalsNárodohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives. 2015, roč. 15, č. 2, s. 157-177. ISSN 1213-2446.
 10. STAVÁREK, D., TOMANOVÁ, L. Is the Region of Visegrad Countries on the Track to the Euro Area? Recent Evidence from the Real Convergence Perspective. Economy of Region. 2014, č. 3, s. 130-139. ISSN 2072-6414.
 11. ŘEPKOVÁ, I., STAVÁREK, D. Relationship between competition and efficiency in the Czech banking industryActa Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, roč. 61, č. 7, s. 2701-2707. ISSN 1211-8516.
 12. KAJUROVÁ, V., STAVÁREK, D. Přináší rozvojová pomoc skutečný rozvoj? Pokrok v rozvojových cílech tisíciletí.Scientia et Societas. 2012, roč. 8, č. 2, s. 165-179. ISSN 1801-7118.
 13. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I. Efficiency in the Czech banking industry: A non-parametric approachActa Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, roč. 60, č. 2, s. 357-365. ISSN 1211-8516.
 14. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. Journal of European Economy. 2011, vol. 10, no. sp1, pp. 147-159. ISSN 1684-906X.
 15. LEKSOVSKÝ, L., STAVÁREK, D. Efficiency of the building societies in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2011, roč. 59, č. 4, s. 143-150. ISSN 1211-8516.
 16. KAJUROVÁ, V., STAVÁREK, D. Reforma činnosti Světové banky. Nová ekonomika. 2011, roč. 4, č. 1, s. 17-27. ISSN 1336-1732.
 17. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I. Estimations of the Competitive Conditions in the Czech Banking Sector. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2011, roč. 59, č. 2, s. 299-305. ISSN 1211-8516.
 18. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I., GAJDOŠOVÁ, K. Financial integration: Theory and Practice in the European Union.Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Bankowosci i Finansow w Bielsku-Bialej. 2011, no. 2/2011, pp. 138-166. ISSN 1429-673X.
 19. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. How related are interbank and lending interest rates? Evidence on selected EU countriesEuropean Financial and Accounting Journal. 2010, roč. 5, č. 3-4, s. 42-55. ISSN 1802-2197.
 20. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Modelovanie kauzálních väzieb medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v ChorvátskuEkonomická revue – Central European Review of Economic Issues.2010, roč. 13, č. 3, s. 179-184. ISSN 1212-3951.
 21. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Analysis of relationships between foreign direct investment, export and economic growth in Croatia. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business. 2009, roč. 3, č. 1, s. 960-965. ISSN 1313-2555.
 22. STAVÁREK, D., ŠULGANOVÁ, J. Analýza efektívnosti slovenských bánk využitím Stochastic Frontier Approach. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. 2009, roč. 12, č. 1, s. 27-33. ISSN 1212-3951.
 23. Ten Years of the European Monetary Integration: Achievements, Failures and Challenges. Acta Academica Karviniensia. 2008, roč. 9, č. 2, s. 182-201. ISSN 1212-415X.
 24. Exchange Market Pressure in Central European Countries from the Eurozone Membership Perspective. South East European Journal of Economics and Business. 2008, roč. 3, č. 2, s. 7-18. ISSN 1840-118X.
 25. KULJOVSKÁ, J., STAVÁREK, D. Analýza efektívnosti slovenských bánk parametrickou metódou DEA. Ekonomická revue. 2008, roč. 11, č. 2, s. 65-79. ISSN 1212-3951.
 26. Estimation of the Exchange Market Pressure in the EU4 Countries: A Model-Dependent ApproachInvestment Management and Financial Innovations. 2007, roč. 4, č. 3, s. 80-94. ISSN 1810-4967.
 27. On Asymmetry of Exchange Rate Volatility in New EU Member and Candidate CountriesInternational Journal of Economic Perspectives. 2007, roč. 1, č. 2, s. 74-82. ISSN 1307-1637.
 28. Podstata a aplikace konvergenčního kritéria stability devizového kurzuEkonomie a management. 2007, roč. 10, č. 2, s. 92-101. ISSN 1212-3609.
 29. Exchange Rate Development and its Convergence in Euro Candidate Countries. Finance – Challenges of Future.2007, roč. 6, č. 6, s. 41-46. ISSN 1583-3712.
 30. Assessment of the Exchange Rate Volatility in New EU Member States and RomaniaRevista Tinerilor Economişti. 2006, roč. 4, č. 6, s. 20-29. ISSN 1583-9982.
 31. Exchange Market Pressure before Entering the ERM II - the Case of Central European Countries. Amfiteatru Economic. 2006, roč. 8, č. 19, s. 34-39. ISSN 1582-9146.
 32. STAVÁREK, D., DVOŘÁČEK, J. Theoretical Concepts of Exchange Market Pressure. Analele Universităţii din Craiova, Seria: Ştiinţe economice. 2006, roč. 34, č. 1, s. 284-289. ISSN 1223-365X.
 33. Zprostředkovatelská činnost bank ve střední Evropě: Část I. - Mezinárodní analýza efektivnostiEkonomie a Management. 2005, roč. 8, č. 1, s. 33-53. ISSN 1212-3609.
 34. Zprostředkovatelská činnost bank ve střední Evropě: Část II. - Analýza determinantů efektivnosti. Ekonomie a Management. 2005, roč. 8, č. 2, s. 59-71. ISSN 1212-3609.
 35. Efficiency of Central European Banks in 1999-2003: A Stochastic Frontier Approach. Acta Academica Karviniensia.2005, roč. 6, č. 1, s. 224-237. ISSN 1212-415X.
 36. Banking Efficiency in Visegrad Countries Before Joining the European Union. European Review of Economics and Finance. 2004, roč. 3, č. 3, s. 129-167. ISSN 1645-35-6.
 37. Analýza devizových trhů ve světle aktuálních vývojových trendů. Národohospodářský obzor. 2003, roč. 3, č. 2, s. 54-66. ISSN 1213-2446.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. ŠIMÁKOVÁ, J., D. STAVÁREK, T. PRAŽÁK and M. LIGOCKÁ, 2018. The Effect of Selected Macroeconomic Variables on the Stock Price Development in Food Industry. In: Innovation and Global Issues Academy, Congress Book. Antalya: Innovation and Global Issues Academy, s. 9-15. ISBN 978-60-5825-328-5.
 2. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., STAVÁREK, D., 2017. Determinants of the Bank Run Sensitivity in Czechia. In: Proceedings of the 9th International Conference on Currency, Banking and International Finance "Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU". Bratislava: Ekonóm, University of Economics in Bratislava, s. 147-153.  ISBN 978-80-225-4362-0.
 3. LIGOCKÁ, M., T. PRAŽÁK a D. STAVÁREK, 2016. The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Prices of Austrian Financial Institutions. In: International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice. Poznań: University of Economics and Business, s. 24.
 4. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Influence of the Czech Banks on their Foreign Owners’ Interest MarginProcedia Economics and Finance. 2012, vol. 1, pp. 168-175. ISSN 2212-5671.
 5. ŠIMÁKOVÁ, J., STAVÁREK, D. Estimation of the J-Curve Effect: The Case of Slovakia. In Proceedings of 7th International Conference on Currency, Banking and International Finance – How Does Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis? Bratislava: EU NHF, 2012, s. 335-344. ISBN 978-80-225-3527-4.
 6. KAJUROVÁ, V., STAVÁREK, D. Does Development Aid Stimulate a Progress in Achievement of Millennium Development Goals? In POHOATA, I., ASANDULUI, M., ANDRIES, A. Proceedings of the 6th International Conference on Institutions and Economic Performance. Iasi: Alexandru Ioan Cuza University, 2011. 11 p. ISBN 978-973-703-720-6
 7. STAVÁREK, D., HERYÁN, T. Calendar Anomalies in the Central European Stock Exchanges during the Financial Crisis. In Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. Praha: Professional Publishing and University of Economics, 2011, s. 647-652. ISBN 978-80-7431-059-1.
 8. GAJDOŠOVÁ, K., HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Stock markets’ weekday effect in Visegrad countries: Did the financial crisis matter? In Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. Conference Proceedings. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011. 12 s. ISBN 978-9949-430-50-5.
 9. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I. Competition in the Czech banking sector. In International Conference on Eurasian Economies 2010. Istanbul: T.C. Beykent University, 2010, s. 412-417. ISBN 978-975-6319-10-9.
 10. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. In Proceedings of International Conference on Applied Economics 2010. Athens: TEI of Western Mecedonia Press, 2010, s. 281-288. ISBN 978-960-89054-4-3.
 11. Financial Turmoil and Sovereign Bond Yields in Central and Eastern Europe. In FOR FIN 2010. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. 10 s. ISBN 978-80-225-3001-9.
 12. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Modeling of causal relationships between foreign direct investment, export and economic growth for Slovenia. In Interdisciplinary Management Research VI. Osijek: Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics, 2010, pp. 489-498. ISBN 978-953-253-079-7.
 13. Exchange Market Pressure in Central Europe: An Application of Girton-Roper Model. In Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. Conference Proceedings. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2009. 13 s. ISBN 978-9949-430-28-4.
 14. Comparative Analysis of the Exchange Market Pressure in Central European Countries with the Eurozone Membership Perspective. Paper presented at CES Annual China Conference 2007, Changsha, Hunan, July 27-30, 2007.
 15. Some evidence of exchange market pressure in the EU4 countries. In Blanas, G. Management of International Business and Economic Systems. [CD-R]. Larissa: Technological Educational Institute, 2006, 16s. ISBN 978-960-87764-3-2.
 16. Ability of the New EU Member States to Fulfill the Exchange Rate Stability Convergence Criterion. InProceedings from the Pennsylvania Economic Association 2006 Conference. Millersville: Pennsylvania Economic Association, 2006, [CD-R] (v tisku).
 17. Overview of the Exchange Rate Development in the Visegrad Countries. In Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu. [CD-R]. Bratislava: Ekonóm, 2006. 7 s. ISBN 80-225-2249-X.
 18. Efficiency of Banks in Regions at Different Stage of European Integration Process. In Economy & Business, Scientific Articles vol. II. Bourgas: Science Invest Ltd., 2005, s. 36-60. ISBN 954-9368-12-2.
 19. Banking Efficiency in the Context of European Integration. In Proceedings of the 4th Annual EEFS Conference: Economic and Financial Issues in an Enlarged Europe. [CD-R]. Coimbra: European Economics and Finance Society, 2005. 31 s.
 20. Exchange Market Pressure in New EU-member Countries. In Mena, Bankovníctvo a Finančné trhy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2005, s. 244-248. ISBN 80-225-2103-5.
 21. ERM II: Potential Source of Instability in the New EU-member Countries. In Economic Policy Perspectives of Estonia in the European Union. Berlin: Berliner Wisseneschafts-Verlag, 2004, s. 167-175. ISBN 3-8305-0814-X.
 22. An Empirical Investigation of the Relations Between Stock Prices and Exchange Rates. In The Competition Power of the European Union after the Enlargement. Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration. Gelibolu, Çanakale: Çanakale Onsekiz Mart University, 2004, s. 791-809. 
  ISBN 975-8100-39-4.
 23. Rozdíly v hodnocení efektivnosti bank při využití odlišných metod měření. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík. Košice: Ekonomická univerzita, Podnikohospodárska fakulta, 2004, s. 739-755. ISBN 80-969181-1-7.
 24. Banking Efficiency in the Visegrad Countries Before Joining the European Union. [online] In Proceedings of the Second International Workshop on Efficiency of Financial Institutions and European Integration. Lisbon: Technical University – Institute of Economic Studies and Research, 2003. 32 s.
 25. European Banking Efficiency: A Cross-Country Analysis of Transition and Developed Banking Sectors. InProceedings of the Fifth International Conference Aidea Giovani: Information, Markets and Firms. [CD-R] Milano: Universita Cattolica del Sacro Cuore, 2003. 26 s.
 26. Korupce a přímé zahraniční investice. In Systémové podmienky transformácie slovenskej ekonomiky v procese globalizácie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: EKONÓM, 2003, s. 357-366. ISBN 80-225-1658-9.
 27. Inovace ve výuce mezinárodních financí. In Tranzitívne ekonomiky v procese Európskej integrácie. Bratislava: Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2003, s.281. ISBN 80-225-2218-X.
 28. The Main Features of Restructuring of Czech Banks and the Banking Sector. In Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation. Warsaw: Cracow University of Economics, 2002, s. 514-521. ISBN 83-907047-1-4.
 29. STAVÁREK, D. - BIALONCZYKOVÁ, M. Regionální specifika přímých zahraničních investic v České republice. InStály rozvoj regionov. Skúsenosti, problémy, perspektívy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: ManaCon, 2002, s. 247-254. ISBN 80-89040-18-7.
 30. Comparison of the Relative Efficiency of Banks in European Transition Countries. In Finance. Veliko Tarnovo: Abagar, 2002, s. 955-982. ISBN 954-427-477-4.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. STAVÁREK, D., 2016. Real Exchange Rates Behavior in Selected EU Member States: Assessment of the Financial Crisis Effect. In: Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking. Karviná: SU OPF, s. 366-374.  ISBN 978-80-7510-186-0.
 2. STAVÁREK, D., 2016. New Developments and Reform Proposals of the Macroeconomic Imbalance Procedure. In: Proceedings of 14th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: SU OPF, s. 649-658.  ISBN 978-80-7510-210-2.
 3. STAVÁREK, D., 2015. Economic Development in Visegrad Countries from the Perspective of Macroeconomic Imbalance Procedure. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, s. 736-746. ISBN 978-80-7510-114-3. 
 4. STAVÁREK, D., TOMANOVÁ, L. 2015. Exchnage Rate Volatility Exposure on Corporate Cash Flows and Stock Prices: The Case of Czech Republic. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, s. 747-755. ISBN 978-80-7510-114-3.
 5. STAVÁREK, D. External Imbalances in the European Union Before and After the Financial Crisis. In European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2014, s. 572-579. ISBN 978-80-210-7153-7.
 6. STAVÁREK, D. Economic Development in the Visegrad Countries from the Perspective of Macroeconomic Imbalance Procedure. In Conference Proceedings of XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2014, s. 871-881. ISBN 978-80-7510-045-0.
 7. STAVÁREK, D., TOMANOVÁ, L. Exchange Rate Volatility Exposure on Corporate Cash Flows and Stock Prices: The Case of Czech Republic. In Conference Proceedings of XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2014, s. 882-890. ISBN 978-80-7510-045-0.
 8. ŠIMÁKOVÁ, J., STAVÁREK, D. Exchange-Rate Impact on the Industry-Level Trade Flows in the Czech Republic. Procedia Economics and Finance. 2014, č. 12, s. 679-686. ISSN 2212-5671.
 9. STAVÁREK, D. Nature of Exchange Rate Cyclicality in Central and Eastern European Countries. In STAVÁREK, D. and VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2014, s. 387-393. ISBN 978-80-7248-939-8.
 10. STAVÁREK, D. Lessons Learned from the 2013 Banking Crisis in Cyprus. In European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Conference. Brno: Masaryk University, 2013, pp. 312-319. ISBN 978-80-210-6294-8.
 11. DEEV, O., KAJUROVÁ, V., STAVÁREK, D.  Stock market speculative bubbles: The case of Visegrad countries. InProceedings of the 30th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, pp. 107-111. ISBN 978-80-7248-779-0.
 12. DEEV, O., KAJUROVÁ, V., STAVÁREK, D. Stock market bubbles in the Czech Republic. In ČERVINEK, P.European Financial Systems 2012. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012, pp. 35-40. ISBN 978-80-210-5940-5.
 13. STAVÁREK, D. Modelling Asymmetry in the CZK/EUR Exchange Rate Volatility. In VYMĚTAL, D. and SUCHÁNEK, P. (ed.) Conference Proceedings of the International Scientific Conference ICT for Competitiveness 2012. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, pp. 252-258. ISBN 978-80-7248-731-8.
 14. STAVÁREK, D. Exchange Rate Volatility of US Dollar and British Pound during Different Phases of Financial Crisis. In STAVÁREK, D. and VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking.Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, pp. 379-385. ISBN 978-80-7248-753-0.
 15. STAVÁREK, D. Sovereign spreads and implied probability of default in the euro area during the crisis. In Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Business Administration, Global Economic Crisis and Changes. Restructuring Business System: Strategic Perspectives for local, National and Global Actors. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2011, pp. 112-132. ISBN 978-80-7248-710-3.
 16. ŘEPKOVÁ, I., STAVÁREK, D. Banking Competition in the Czech Republic, Slovakia, and Poland. In Liberec Economic Forum 2011. Proceedings of the 10th International Conference. Liberec: Technical University of Liberec, 2011, s. 402-410. ISBN 978-80-7372-755-0.
 17. STAVÁREK, D. On Cyclicality of Exchange Rates and Macroeconomic Fundamentals in Central and Eastern Europe. In ROZMAHEL, P., FIDRMUC, J., LACINA, L., RUSEK, A(eds.) Fiscal Stabilization and Monetary Union: Heritage of the Past and Future Challenges. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2011. ISBN 978-80-87106-47-1.
 18. The effect of financial crisis on asymmetry of the exchange rate volatility in Central Europe. In Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics, 2010, s. 584-589. ISBN 978-80-7394-218-2.
 19. Government Bond Yields in the European Union: A Recent Development in the Euro Area and New Member States. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking.Karviná: Silesian University, 2010, s. 212-223. ISBN: 978-80-7248-592-5.
 20. Sovereign Spreads and Implied Probability of Default in the Euro Area during the Crisis. In 6th International Scientific Symposium on Business Administration. Karviná: Silesian Univesity, 2010, s. 202-212. ISBN 978-80-7248-594-9.
 21. Comparison of Exchange Market Pressure across the New Part of the European Union. In LACINA, L., FIDRMUC, J., RUSEK, A. (ed.) Proceedings of the International Conference Financial Crisis: Institutions and Policies. Bučovice : Martin Stříž Publishing, 2009. ISBN 978-80-87106-22-8.
 22. Compatibility of the Price Stability and Exchange Rate Stability Criteria. In 4th International Symposium International Business Administration. Karviná: Silesian University, 2006, pp. 607-614. ISBN 80-7248-353-6.
 23. Cross-Country Analysis of Banking Intermediation Efficiency: A Parametric Approach. In Future of Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. IX. Role of Banks in Corporate Governance and Financing.Karviná: Silesian University, 2004, s. 213-231. ISBN 80-7248-271-8.
 24. Unilateral Euroization: A Wrong Way for the Czech Republic. In Future of Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. VIII. Regulation and Supervision of the Capital Market. Karviná: Silesian University, 2003, s. 87-94. 
  ISBN 80-7248-215-7.
 25. Analýza možných strategií přijetí Eura. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Sborník z mezinárodní konference. Liberec: Technická univerzita, 2003, s. 359-363. ISBN 80-7083-758-1.
 26. Efektivnost a ziskovost: totožné nebo rozdílné charakteristiky bankovního podnikání? In Hradecké ekonomické dny 2003: Bankovní sektor a rozvoj regionu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 150-156, ISBN 80-7041-845-1.
 27. Essential Methods of Banks’ Efficiency Measuring. In Future of the Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. VII. Comparison of the Banking Sector in Transition Economies. Karviná: Silesian University, 2002, s. 98-110, ISBN 80-7248-174-6.
 28. Foreign Direct Investment in the Process of Joining European Union. 
  In Second Joint International Symposium Transition Countries Joining European Union. Karviná: Silesian University, 2002, s. 263-271. ISBN 80-7248-172-X.
 29. Influence of Privatization on the Efficiency of Česká spořitelna. In Future of the Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. VI. Privatization in the Banking Sector. Karviná: Silesian University, 2001, s. 156-163. ISBN 80-7248-129-0.

 

Články v nerecenzovaných časopisech

 1. Národní vlastnictví – klíčový předpoklad úspěšnosti projektů MMF. Bankovnictví. 2003, roč. 11, č. 11, s. 12-13. ISSN 1212-4273.
 2. Budoucnost regionálních rozvojových bank. Bankovnictví. 2002, roč. 10, č. 6-7, s. 34-36. ISSN 1212-4273.
 3. Dopady restrukturalizace bankovního sektoru na malé a střední podnikatele. Bankovnictví. 2002, roč. 10, č. 1, s. 32-33. ISSN 1212-4273.
 4. Základní dimenze systému podmínek v úvěrových operacích Mezinárodního měnového fondu. Bankovnictví. 2001, roč. 9, č. 12, s. 32-33. ISSN 1212-4273.

 

Příspěvky v nerecenzovaných sbornících z konferencí

 1. STAVÁREK, D., JANOUŠKOVÁ, J. Development of the Segment of Small and Medium Sized Commercial Banks in the Czech Banking Sector in the Period 1990 – 1998. In Banking Firms and Financial Institutions. Aarhus: Aarhus School of Business.
 2. Aplikace Data Envelopment Analysis na bankovní sektory tranzitivních ekonomik. In Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EkF VŠB-TU Ostrava. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia.Ostrava: EkF VŠB-TU, 2002, s. 236-239. ISBN 80-248-0103-5.

 

Učebnice a studijní texty

 1. STAVÁREK, D. Mezinárodní finance. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISBN 978-80-7510-021-4.
 2. POLOUČEK, S., STAVÁREK, D., VODOVÁ, P., FRAIT, S., SKAUNIC, I. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-4.
 3. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. Bankovní dohled. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2013. ISBN 978-80-7248-819-3.
 4. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. Úvěry, půjčky, pojistný trh. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2013. ISBN 978-80-7248-818-6.
 5. STAVÁREK, D. Finance. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2013. ISBN 978-80-7248-847-6.
 6. STAVÁREK, D., VRAVEC, J. Finančné nástroje. In POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 187-253. ISBN 978-80-8078-305-1.
 7. STAVÁREK, D., KUZMIŠIN, P. Medzinárodné financie. In POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy.Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 393-461. ISBN 978-80-8078-305-1.
 8. STAVÁREK, D., VRAVEC, J. Finanční dokumenty. In POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 145-205. ISBN 978-80-7400-152-9.
 9. STAVÁREK, D., KUZMIŠIN, P. Mezinárodní finance. In POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 341-406. ISBN 978-80-7400-152-9.
 10. STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. Hospodaření bank. In POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 245-281. ISBN 80 7179-462-7.
 11. Mezinárodní bankovnictví. In POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 638-682. ISBN 80-7179-462-7.
 12. International Finance: Theory and Practice in Transition Countries. Karviná: Slezská univerzita, 2005. 186 s. ISBN 80-7248-290-4.
 13. Mezinárodní finanční instituce. Karviná: Slezská univerzita, 2003. 176 s. ISBN 80-7248-208-4.
 14. Mezinárodní finance. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Vybrané problémy finanční teorie a praxe. Karviná: Slezská univerzita, 2003. s. 73-92. ISBN 80-7248-212-2.

 

Editorská činnost

 1. STAVÁREK, D. and VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 14th International Conference on Finance and Banking.Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2014. ISBN 978-80-7248-939-8.
 2. POLOUČEK, S., STAVÁREK, D. (ed.) Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis Period. Proceedings of 13th International Conference on Finance and BankingKarviná: Silesian University, School of Business Administration, 2013. ISBN 978-80-7248-892-6.
 3. STAVÁREK, D. and VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking.Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012. ISBN 978-80-7248-753-0.
 4. POLOUČEK, S., STAVÁREK, D. (ed.) Lessons Learned from the Financial Crisis. Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2011. ISBN 978-80-7248-708-0.
 5. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking.Karviná: Silesian University, 2010. ISBN: 978-80-7248-592-5.
 6. POLOUČEK, S., STAVÁREK, D. (ed.) Proceedings of 12th International Conference on Finance and Banking: Structural and Regional Impacts of Financial Crises. Karviná: Silesian University, 2009. ISBN 978-80-7248-554-3.
 7. POLOUČEK, S., STAVÁREK,. D. (ed.) Special Issue on of the EU New Member States with Eurozone. Banks and Banking Systems. 2008, roč. 3, č. 2, 80 s. Sumy: Business Perspectives. ISSN 1816-7074.
 8. POLOUČEK, S., STAVÁREK, D. (ed.). Future of the European Monetary Integration. Proceedings of the 11th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, 2007. 854 s. ISBN 978-80-7248-444-7.
 9. POLOUČEK, S., STAVÁREK, D. (ed.) Future of Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic (Volume X – Finance and Banking). Karviná: Silesian University, 2005. 2106 s. ISBN 80-7248-342-0.
 10. POLOUČEK, S., STAVÁREK, D., CHOWANIEC, M. (ed.) Future of Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. IX. Role of Banks in Corporate Governance and Financing. Proceedings from the International Conference. Karviná: Silesian University, 2004. 469 s. ISBN 80-7248-271-8.
 11. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Vybrané problémy finanční teorie a praxe. Karviná: Slezská univerzita, 2003. 92 s. ISBN 80-7248-212