Katedra financí a účetnictví pořádá pravidelné vědecké semináře "VĚDA VŠEM", na kterých jsou prezentovány a diskutovány aktuální výzkumné aktivity členů katedry financí a účetnictví nebo externích hostů. Semináře jsou otevřeny široké veřejnosti, ale primárně jsou určeny akademickým pracovníkům a doktorandům z jiných kateder fakulty nebo jiných vysokých škol. Cílem seminářů je umožnit prezentujícím představit průběžné výsledky výzkumu, seznámit s nimi kolegy a získat podnětné připomínky a náměty již v procesu zpracovávání vědecké studie.

Garantem vědeckých seminářů je Ing. Tomáš Heryán, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

23. SEMINÁŘ  10/10/2019
Katedra financí a účetnictví Vědecká koncepce KFIU
pozvánka

 

22. SEMINÁŘ  06/06/2019
张祎 Zhang Yi, Ph.D.Impact of Addressing Overcapacity on Corporate's Sticky Cost Behavior in China
pozvánka

 

21. SEMINÁŘ  09/05/2019
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.Komplexní hodnocení finanční stability bank a pojišťoven v České a Slovenské republice
pozvánka

 

20. SEMINÁŘ  23/04/2019
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.Výkonnost v bankovnictví
pozvánka 

 

19. SEMINÁŘ  18/04/2019
Ing. Tomáš PražákVliv makroekonomického prostředí na finanční situaci podniků
pozvánka 

 

18. SEMINÁŘ  14/03/2019
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.Průmysl 4.0 a jeho vliv na podnikový finanční management
pozvánka 

 

17. SEMINÁŘ  14/02/2019
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.Platební schopnost a její vliv na výkonnost podniků cestovního ruchu zemí střední  a východní Evropy
pozvánka

 

16. SEMINÁŘ 03/12/2015
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.Základní a snížená sazba DPH: Komparace dopadů vývoje vybraných ukazatelů odvětví českých firem dle NACE
pozvánka
podkladové materiály


15. SEMINÁŘ 30/04/2015
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.Faktory ovlivňující citlivost bank na likvidní šoky
pozvánka
podkladové materiály


14. SEMINÁŘ 26/03/2015
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.Geneze zdanění darů v České republice
pozvánka
podkladové materiály


13. SEMINÁŘ 11/12/2014
Dr. Gábor Dávid Kiss, PhD: Central Bank Balance Sheet Expansion and its Impact on Currency Stability
pozvánka
podkladové materiály


12. SEMINÁŘ 20/11/2014
doc. Dr. Ing. Jaromír Lazar: Odvození matematického modelu nákladového controllingu
pozvánka
podkladové materiály


11. SEMINÁŘ 8/10/2014
Ing. Petra Růčková, Ph.D.Vliv podílu dlouhodobého majetku na využití zdrojů financování firem v odvětví stavebnictví v podmínkách Visegradské čtyřky
pozvánka
podkladové materiály


10. SEMINÁŘ 14/05/2014
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.: External Imbalances in the European Union Before and After the Financial Crisis
pozvánka
podkladové materiály


9. SEMINÁŘ 09/04/2014
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.Odhad strukturální nezaměstnanosti
pozvánka
podkladové materiály


8. SEMINÁŘ 12/03/2014
Ing. Lenka Přečková, Ph.D.Bankopojištění ve vybraných zemích a finančních skupinách Evropy
pozvánka
podkladové materiály


7. SEMINÁŘ  03/02/2014
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.Riziková prémie UK a USA
pozvánka
podkladové materiály


6. SEMINÁŘ  09/01/2014
Ing. Iveta Řepková, Ph.D.Bankovní efektivnost
pozvánka
podkladové materiály


5. SEMINÁŘ  04/12/2013
Ing. Pavla Vodová, Ph.D.: Liquidity risk of banks in the Visegrad countries
pozvánka
podkladové materiály


4. SEMINÁŘ  06/11/2013
Ing. Irena Szarowská, Ph.D.: Trends of COFOG government expenditure in the EU15 
pozvánka 
podkladové materiály


3. SEMINÁŘ  09/10/2013
Evangelos Benos, Marek Jochec: Patriotic name bias and stock returns
pozvánka
podkladové materiály


2. SEMINÁŘ  15/05/2013
Ing. Pavlína Haltofová, Ph.D.
Current situation of forest companies in the Czech Republic

pozvánka

podkladové materiály


1. SEMINÁŘ  03/04/2013
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.Risk taking of Czech banks
pozvánka
podkladové materiály