Minulý týden se v Ostravě konala konference International Conference on European Integration, ICEI 2016, na které vystoupil také Tomáš Heryán se svým příspěvkem „The financial position of the hotel industry in the Czech Republic“.

http://www.ekf.vsb.cz/icei/en/

Ve dnech 23.5. - 27.5. se Iveta Palečková účastní 14. mezinárodní konference Data Envelopment Analysis ve Wuhanu, Číně, kde bude prezentovat příspěvek na téma Efektivnost bankovního sektoru v Bulharsku a Rumunsku využitím Dynamic DEA. Iveta se dnes navíc účastní workshopu, kde jsou v jednotlivých tutoriálech probírány nové přístupy k DEA modelu.

Více informací: http://www.deaconference.com/dea2016/home/index.html

Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník Soutěže o nejlepší disertační práci, která proběhla v rámci konsorcia PROGRES 3 sdružujícího univerzity z Česka, Polska a Slovenska. Finálového kola soutěže se zúčastnilo celkem 31 disertačních prací obhájených v roce 2015. Práce byly posuzovány 22 profesory v pěti kategoriích. Jana Šimáková s dizertační práci Vplyv devízových kurzov a ich volatility na zahraničný obchod získala 3. místo v kategorii Ekonomie a finance.

Více o soutěži: http://www.vsb.cz/info/?&reportId=30648&lang=cs&block=simple

Ve dnech 12-13 /5/2016 probíhala ve Vilniusu mezinárodní vědecká konference Business and Managent 2016. Katedra byla reprezentována dvěma příspěvky: "Product-Level Analysis of Relationship between Czech Koruna and Czech Foreign Trade" (Jana Šimáková) a "Cost Efficiency of the Czech and Slovak Banking Sectors: An Application of the Data Envelopment Analysis "(Iveta Palečková). Bližší informace je možné najít na stránkách konference: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2016

Centrální banky a jejich aktuální směřování jsou předmětem odborných diskuzí nejen nejvyšších představitelů měnové politiky, ale jsou také v oblasti zájmu mnohých akademiků a studentů Obchodně podnikatelské fakulty. Důkazem byla i početná účast na přednášce viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, konané 20. dubna 2016 na půdě naší fakulty. Přednáška s podtitulem „Mnoho prázdné kritiky a málo pochopení podstaty“ přiblížila kroky a opodstatněnost aktuální měnové politiky ČNB. 

Viceguvernér objasnil, proč se centrální banky v současnosti nechovají podle standardních učebnic, čeho chtějí dosáhnout zaváděním záporných úrokových sazeb, co znamená kvantitativní uvolňování, proč se ČNB zavázala držet korunu oslabenou a jaké jsou výsledky tohoto opatření. Ve vystoupení byl prezentován také postoj ČNB k řešení aktuálních problémů tzv. rozhazováním peněz z helikoptéry, a jestli by centrální banky neměly raději rozdat peníze lidem. Posluchačům byla nekonvenčním způsobem vysvětlena důležitost cenové stability jako paralela k optimální teplotě těla, nebo byl popsán systém elastických peněz na příkladu vodné hladiny v přehradě. Úspěch přednášky a zájem studentů o měnovou problematiku byl vyjádřen formou rozsáhlé diskuze. Viceguvernér tak uzavřel svou řeč zodpovězením otázek kladných nejen v návaznosti na finanční krizi, ale i výzvy plynoucí z měnícího se ekonomického systému.

Podkategorie

Odkazy

Facebook logo      Slu log OPF C

 

financni gramotnost2018

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com