V nejnovějším čísle (2/2016) časopisu Acta VŠFS - Economic Studies and Analyses byl vydán článek Ivety Palečkové, ve kterém zjišťuje determinanty rentability v českém bankovním sektoru. Plné znění příspěvku je volně ke stažení zde: http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-02.pdf

Zajímavé oblasti vzájemného propojení makroekonomických ukazatelů a cen akcií na příkladu švýcarských realitních společnostní se ve svém článku "The Effect of Macroeconomic Factors on Stock Prices of Swiss Real Estate Companies" věnují Marie Ligocká, Tomáš Pražák a Daniel Stavárek. Článek vzniknul v rámci projektu Studentské grantové soutěže SU a právě vyšel v časopise Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Plný text článku je volně dostupný na stránkách časopisu https://acta.mendelu.cz/64/6/2015/

V úterý 6. 12. 2016 se v rámci předmětu Účetnictví obchodních společností uskutečnila další odborná přednáška, tentokrát na téma „Odložená daň“. Přednášející Ing. Mgr. Hana Berková z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty specializace Účetnictví a daně nejen s legislativní úpravou odložené daně, ale také s oceňováním, účtováním a auditem tohoto účetního instrumentu. 

IMG_2466.JPG

Pomocí kointegračního přístupu zkoumá Jana Šimáková v jejím nenovějším příspěvku dlouhodobé vazby mezi devizovými kurzy a zahraničním obchodem zemí Visegradské čtyřky. Plný text článku „Cointegration Approach to the Estimation of the Long-Run Relations between Exchange Rates and Trade Balances in Visegrad Countries“ je k dispozici na stránkách časopisu Financial Assets and Investing. http://fai.econ.muni.cz/2016/3

 

Ve dnech 7-8/12/2016 se v Budapešti koná mezinárodní vědecká konference International conferences on Economics and Social Sciences. Za naší katedru se konference účastní Iveta Palečková, která se zde bude zabývat problematikou vztahu mezi efektivností a rentabilitou komerčních bank ve vybraných zemích CEE.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top