Centrální banky a jejich aktuální směřování jsou předmětem odborných diskuzí nejen nejvyšších představitelů měnové politiky, ale jsou také v oblasti zájmu mnohých akademiků a studentů Obchodně podnikatelské fakulty. Důkazem byla i početná účast na přednášce viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, konané 20. dubna 2016 na půdě naší fakulty. Přednáška s podtitulem „Mnoho prázdné kritiky a málo pochopení podstaty“ přiblížila kroky a opodstatněnost aktuální měnové politiky ČNB. 

Viceguvernér objasnil, proč se centrální banky v současnosti nechovají podle standardních učebnic, čeho chtějí dosáhnout zaváděním záporných úrokových sazeb, co znamená kvantitativní uvolňování, proč se ČNB zavázala držet korunu oslabenou a jaké jsou výsledky tohoto opatření. Ve vystoupení byl prezentován také postoj ČNB k řešení aktuálních problémů tzv. rozhazováním peněz z helikoptéry, a jestli by centrální banky neměly raději rozdat peníze lidem. Posluchačům byla nekonvenčním způsobem vysvětlena důležitost cenové stability jako paralela k optimální teplotě těla, nebo byl popsán systém elastických peněz na příkladu vodné hladiny v přehradě. Úspěch přednášky a zájem studentů o měnovou problematiku byl vyjádřen formou rozsáhlé diskuze. Viceguvernér tak uzavřel svou řeč zodpovězením otázek kladných nejen v návaznosti na finanční krizi, ale i výzvy plynoucí z měnícího se ekonomického systému.

Osmý ročník soutěže finanční gramotnosti pro studenty středních škol, kterou pořádala Katedra financí a účetnictví  ve spolupráci s Českou národní bankou a městem Karviná, zná vítěze. Jako nejlepší z 60 zaslaných prací na téma „Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?“ vyhodnotila porota esej Oleha Telychky z Masarykovy Obchodní akademie v Jičíně. Více informací o vyhlášení nejlepších prací je možné najít na stránkách ČNB: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2016/20160420_soutez_fin_gram.html

Ve dnech 15.-16. dubna 2016 se na Vysoké škole ekonomické v Praze koná již XXI.ročník nezinárodní konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“. Katedru zastupuje a na zajímavé příspěvky a bohatou diskuzi se těší Irena Szarowská, která vystoupí s příspěvkem "Public Support of R&D - Comparison of the Czech Republic, Austria and Slovakia" . Bližší informace a program konference naleznete zde:

http://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/conference-tpapf/

 

Ve středu 13. dubna 2016 předal děkan na zasedání vědecké rady ceny za publikační činnost v roce 2015. V kategorii Příspěvek ve vědeckém časopise akademických pracovníků získal 1. místo prof. Ramík s článkem „Pairwise Comparison Matrix with Fuzzy Elements on Alo-Group“ v časopise Information Sciences (IF 4,038). Další místa byla obsazena členy Katedry financí a účetnictví. 2. místo náleží Petře Růčkové s článkem „Dependency of Return on Equity and Use of Finance Sources in Building Companies in V4 Countries“ v časopise E+M (IF 1,021) a 3. místo obsadila Jana Šimáková s článkem „The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in Czechia“ v časopise E+M (IF 1,021)  ve spoluautorství s Danielem Stavárkem.

V kategorii Odborná monografie akademických pracovníků se na 1. místě umístil prof. Ramík s monografií „Decision Making and Optimization. Special Matrices and Their Applications in Economics and Management“ (spoluautoři M. Gavalec a K. Zimmermann). 2. místo bylo udělelno hned 2x, a to dr. Šperkovi a monografii „Artificial Economics. Agent-Based Models and Simulations in Financial Markets“ a dr. Zapletalové za monografii „Internationalization of Czech Companies“. V kategorii Vědecká publikační činnost studentů doktorského studia v roce 2015 nebyla cena udělena.

 

V rámci akce International Week přednášel Tomáš Heryán na maďarské University of Szeged celkem tři bloky zaměřené na problematiku bankovnictví, úvěrových trhů a vývoje na vybraných finančních trzích v kontextu se současnou situací v EU. Mezi 21 studenty byli nejen studenti z Maďarska, ale i Španělska, Itálie, Francie, Turecka, Srbska, a dokonce i ČR! Také se zde zúčastnil dvou workshopů zaměřených na rozvoj mezinárodní spolupráce a zvýšení kvality výuky mezinárodních studentů.

 

Podkategorie

Odkazy

Facebook logo      Slu log OPF C

 

financni gramotnost2018

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com