Ve dnech 13 - 14/09/2017 se ve Wroclawi koná mezinárodní konference WROFIN - Wroclaw Conference on Finance. S příspěvkem "The Role of the Exchange Rates in the Stock Price Development of Companies in Chemical Industry" zde také vystoupí Jana Šimáková. Více informací o konferenci najdete zde: http://wrofin.ue.wroc.pl/

Ve dnech 12 - 14/09/2017 se ve Vídni koná mezinárodní konference MIRDEC-Conference on Social Science, Multidisciplinary and European Studies. Výsledky svého výzkumu zaměřeného na fiskální decentralizaci a ekonomický růst v Česku bude na konferenci prezentovat Irena Szarowská. Více informací o konferenci najdete zde: https://www.mirdec.com/viennahome

Ve dnech 6-7/9/2017 se na VŠB - Technické univerzitě Ostrava konala mezinárodní konference 11th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ilja Skaunic zde vystoupil s příspěvkem "Comparison of the Development of Cahless Payment Instruments in Selected EU Countries". https://www.ekf.vsb.cz/frpfi/en

V nejnovějším čísle (4/2017) časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunnensis, zalistovaném v mezinárodní databázi SCOPUS, byl publikován článek, který vznikl v rámci mezinárodní spolupráce vědecko-výzkumné činnosti. Iveta Palečková ve spolupráci s docentkou Kočišovou z Technické univerzity z Košic se v příspěvku zabývaly efektivností bankovních sektorů, konkrétně využily model Super efektivnosti. Plné znění článku je volně přístupné zde: https://acta.mendelu.cz/65/4/1371/

INFER Annual Conference je každoročně hlavní událostí mezinárodní organizace International Network for Economic Research, která je letos organizována 7-9/6/2017 ve francouzském Bordeaux. V sekci zaměřené na vztah mezi devizovými kurzy a zahraničním obchodem vystoupí i Jana Šimáková. Bližší informace o programu jsou dostupné ZDE.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top