Členky katedry (Jana Janoušková, Šárka Sobotovičová) se dne 10. 11. 2017 účastnily mezinárodní odborné konference Fiscal Decentralization and Effectiveness of Regional and Local Authorities in the EU. Konference byla pořádaná College of Regional Development ve spolupráci s organizací European Movement in the Czech Republic. Velmi podnětná byla panelová diskuze se zástupci z Ministerstva financí a Ministerstva vnitra ČR, či zástupci CRIF-Czech Credit Bureau.

Ve dnech 16.11.-17.11.2017 se koná v Bukurešti 8. mezinárodní vědecká konference the Future of Europe. Konference je pořádaná Fakultou mezinárodního obchodu a ekonomiky Bukurešťské univerzity ekonomických studií. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci "Finance a bankovnictví v Evropské unii" s příspěvkem How Does Bancassurance Work in Financial Practice Within the Financial Group Société Générale Group in Selected Countries? Více informací na stránce konference: http://www.rei.cercetare.ase.ro/FoE_Conference/index.html

V impaktovém časopise Economic Modelling právě vyšel článek Tomáše Heryána s názvem The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis. Na tomto článku pracoval společně se zahraničním kolegou postupně od roku 2014. Práce nejprve prošla přes dva working papery, jeden konferenční příspěvek na 15. ročníku mezinárodní konference ICFB, konané v kongresovém centru ČNB v Praze, a následně byla zaslána k recenznímu řízení. Ve finální podobě, po 13 stránkovém dopise plném změn dle anonymních recenzentů, nakonec paper uspěl v recenzním řízení časopisu Economic Modelling. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316302073

V pondělí 30. 10. 2017 se v rámci předmětu Účetnictví obchodních společností uskutečnila odborná přednáška na téma „Novinky v českém účetnictví a auditu“. Přednášející ing. Dušan Opatřil z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámil studenty specializace Účetnictví a daně nejen s novinkami v účetní legislativě, ale také se změnami, které měly dopad na audit a auditorskou profesi.

IMG 7206                IMG 7207

V nejnovějším čísle (3/2017) časopisu Acta academica karviniensia, byl publikován článek Erika Poláčka s názvem „Fiškálna decentralizácia a jej vplyv na vývoj dane z nehnuteľnosti v Slovenskej republike“. Plné znění článku  je volně přístupné zde: http://aak.cms.opf.slu.cz/cislo/27

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top