V litevském impaktovaném časopise Technological and Economic Development of Economy vol. 22, 2016, issue 6 byl publikován článek Jany Janouškové a Šárky Sobotovičové s názvem " Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization".  Časopis je dostupný online zde:  http://www.tandfonline.com/toc/tted21/current.

 

V úterý 8. 11. 2016 se v rámci předmětu Účetnictví obchodních společností uskutečnila odborná přednáška na téma „Účetní závěrka obchodních společností po novelizaci zákona o účetnictví“. Přednášející ing. Jiří Rabiec z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámil studenty specializace Účetnictví a daně nejen s novinkami v účetní legislativě, ale také se změnami, které měly dopad na audit a auditorskou profesi. 

IMG_2219.JPG

Ve dnech 10. - 11.11.2016 se koná v Bukurešti 7. mezinárodní vědecká konference The Future of Europe. Konference je pořádaná Fakultou mezinárodního obchodu a ekonomiky Bukurešťské univerzity ekonomických studií. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci "Finance a bankovnictví v Evropské unii" s příspěvkem Functioning of Bancassurance in Selected Countries in Which the Financial Group UniCredit Group Operates. Více informací na stránce konference: http://www.rei.cercetare.ase.ro/FoE_Conference/index.html

V týdnu od 7. 11. do 11. 11. 2016 pořádá Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v rámci oslav 25 let FES pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D. pětidenní přednáškový maraton TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICECílem akce je propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Se studenty diskutuje na čtyřicet odborníků  jak z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.

Dne 9.11.2016 proběhla v rámci této akce přednáška Ing. Ilja Skaunice, Ph.D., MBA na téma Úloha centrálních bank v hotovostním platebním styku.

http://www.upce.cz/fes/akce.html?id=/FES/akce/2016/fakulta/tyden-teorie-a-praxe.html

Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se ve Vilniusu koná mezinárodní vědecká konference The 2nd EuRun-BIS SYMPOSIUM. Iveta Palečková dnes prezentuje pomocí vzdáleného přístupu článek napsaný společně s Danem Stavárkem na téma Dynamic Efficiency of Banking Sector in Selected CEE Countries. Více informací o konferenci a program můžete najít zde: http://www.eurun2016.ef.vu.lt/

Podkategorie

Odkazy

Facebook logo      Slu log OPF C

 

financni gramotnost2018

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com