Ve dnech 22.-23.3.2018 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně organizovala 21. ročník konference Enterprise and Competitive Environment. Za katedru se svými příspěvkami a komentářemi v diskuzích  vystoupili Tomáš Heryán, Iveta Palečková, Tomáš Pražák, Markéta Šeligová a Jana Šimáková. Více informací zde: https://ece.pefka.mendelu.cz/

V nejnovějším čísle časopisu E+M Ekonomie a Management 20(4) vyšel článek Jany Janouškové a Šárky Sobotovičové "Property Tax in the Regions of the Czech Republic". Časopis E+M je zalistován v mezinárodní vědecké databázi Web of Science. http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/1551-property-tax-in-the-regions-of-the-czech-republic/

Ve dnech 14 - 16. prosince se v italském Palermu koná mezinárodní vědecká konference Money, Banking and Finance. Příspěvek zpracovaný ve spolupráci s Danem Stavárkem na téma efektivnost bank v zemích střední a východní Evropy bude prezentovat Iveta Palečková. Více informací o konferenci lze nalézt zde http://2017.mbf-rome.it/.

V prosincovém čísle časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis najdete články "Were the Czech Hotels Able to Confront Current Appreciation of the Czech Currency Before the End of the Exchange Rate Commitment" (Tom Heryán), "The Effect of Selected Financial Indicators on Liquidity of Companies in Selected Sectors in the Czech Republic" (Markéta Šeligová) a "The Impact of Exchange Rate Movements on Firm Value in Visegrad Countries" (Jana Šimáková). Acta Mendelovy univerzity v Brně jsou zalistována v mezinárodní vědecké databázi SCOPUS. https://acta.mendelu.cz/65/6/

V aktuálním čísle 2/2017 časopisu Financial Assets and Investing byl vydán článek Lenky Přečkové s názvem "The Level of Integration of Bancassurance Products of Financial Groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group in Selected Countries". Časopis je zařazen do kategorie ERIH PLUS. Článek hodnotí aktuální stav spolupráce bank a pojišťoven a vnitřní integrace bankopojistných produktů ve finančních skupinách Erste Group Bank, UniCredit Group a KBC Group. Podrobnější informace včetně plné verze článku ke stažení jsou k dispozici na stránkách časopisu: http://fai.econ.muni.cz/.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top