Ve dnech 13. – 14. dubna se v chorvatském Dubrovníku konala konference 6th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. V rámci konference byl pořádán OMT Research Development Workshop zaměřený na poskytnutí informací podporujících zpracování kvalitních článků. Workshopu se za katedru zúčastnila Marie Ligocká. Informace tykající se konference je možné nalézt na webových stránkách:  https://www.ciru.hr/index.php/ofel-conference

Před 40 lety byl publikován první článek v časopise o Data Envelopment Analysis (metoda pro měření efektivnosti) a na počest tohoto výročí pořádá Aston Business School, Aston University v Birminghamu (UK) vědeckou konferenci. Na této konferenci vystupuje se svými příspěvky mezi ostastními účastníky i Iveta Palečková. Nejprve bude prezentovat výsledky svého výzkumu týkající se rozdílů v efektivnosti mezi bankami ve finanční skupině a ostatními bankami v zemích V4 a ve spolupráci se Steffenem Hoffmannem z University of Hagen představí výzkum z oblasti vizualizace výsledků efektivnosti bank v zemích střední a východní Evropy. Více o konferenci a program najdete zde: https://deaconference.com/dea40/program/

V týdnu od 16/4 do 22/4 přednáší v rámci programu ERASMUS+ Tomáš Heryán celkem čtyři bloky po 90 minutách na italské University of Siena. Náplní přednášek pro posluchače BCs. studia je kreditní a úrokové riziko finančních institucí v kombinaci s workshopem zaměřeným na ekonometrii. Přednáška posluchačům MSc. studia je pak věnována finančním derivátům a jejich užití v praxi.

Ve dnech 2 - 3. dubna 2018 se v řeckém Thessaloniki koná mezinárodní vědecká konference Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance. Příspěvek na téma "Asymmetric Effects of Exchange Rates on Foreign Trade in Non-Eurozone EU Countries" zde prezentuje Jana Šimáková. Více informací o konferenci lze nalézt zde: http://amef2018.uom.gr/

Nejnovější číslo scopusového časopisu International Journal of Monetary Economics and Finance je speciálním vydáním vybraných příspěvků prezentovaných na konferenci International Conference on Finance and Banking, která byla organizována naší katedrou. Členové naší katedry se do tohoto čísla zapojili nejen jako autoři dvou článků, ale Daniel Stavárek také zastával úlohu editora. http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijmef&year=2018&vol=11&issue=1

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top