Před 40 lety byl publikován první článek v časopise o Data Envelopment Analysis (metoda pro měření efektivnosti) a na počest tohoto výročí pořádá Aston Business School, Aston University v Birminghamu (UK) vědeckou konferenci. Na této konferenci vystupuje se svými příspěvky mezi ostastními účastníky i Iveta Palečková. Nejprve bude prezentovat výsledky svého výzkumu týkající se rozdílů v efektivnosti mezi bankami ve finanční skupině a ostatními bankami v zemích V4 a ve spolupráci se Steffenem Hoffmannem z University of Hagen představí výzkum z oblasti vizualizace výsledků efektivnosti bank v zemích střední a východní Evropy. Více o konferenci a program najdete zde: https://deaconference.com/dea40/program/

V týdnu od 16/4 do 22/4 přednáší v rámci programu ERASMUS+ Tomáš Heryán celkem čtyři bloky po 90 minutách na italské University of Siena. Náplní přednášek pro posluchače BCs. studia je kreditní a úrokové riziko finančních institucí v kombinaci s workshopem zaměřeným na ekonometrii. Přednáška posluchačům MSc. studia je pak věnována finančním derivátům a jejich užití v praxi.

Ve dnech 2 - 3. dubna 2018 se v řeckém Thessaloniki koná mezinárodní vědecká konference Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance. Příspěvek na téma "Asymmetric Effects of Exchange Rates on Foreign Trade in Non-Eurozone EU Countries" zde prezentuje Jana Šimáková. Více informací o konferenci lze nalézt zde: http://amef2018.uom.gr/

Nejnovější číslo scopusového časopisu International Journal of Monetary Economics and Finance je speciálním vydáním vybraných příspěvků prezentovaných na konferenci International Conference on Finance and Banking, která byla organizována naší katedrou. Členové naší katedry se do tohoto čísla zapojili nejen jako autoři dvou článků, ale Daniel Stavárek také zastával úlohu editora. http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijmef&year=2018&vol=11&issue=1

Ve dnech 22.-23.3.2018 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně organizovala 21. ročník konference Enterprise and Competitive Environment. Za katedru se svými příspěvkami a komentářemi v diskuzích  vystoupili Tomáš Heryán, Iveta Palečková, Tomáš Pražák, Markéta Šeligová a Jana Šimáková. Více informací zde: https://ece.pefka.mendelu.cz/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top