Ve dnech 15 - 18/05/2018 se na Pompeu Fabra University v Barceloně koná 35th International Academic Conference. Výsledky svého výzkumu zaměřeného na vládní výdaje dle COFOG klasifikace a jejich vztah s HDP v zemích EU 15 bude na konferenci prezentovat Irena Szarowská. Více informací o konferenci najdete zde: http://www.iises.net/current-conferences/academic/35th-international-academic-conference-barcelona-spain

Tomáš Heryán se díky mezinárodní spolupráci stal spoluautorem článku Integration of tourism markets in Australia: An international visitor arrivals’ convergence assessment, který bude otištěn v jednom z následujících čísel impaktovaného zahraničního časopisu Tourism Economics.         http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354816618776184

 

V týdnu od 7/5 do 11/5 se Jana Šimáková účastní Erasmus International Weeku na naší partnerské Kocaeli University v Turecku. Program této mezinárodní akce je bohatý, obsahuje workshopy, setkání s koordinátory i zástupci jednotlivých fakult, představení univerzitního kampusu a také výuku místních studentů. Jana zde bude přednášet pro navazující studenty a doktorandy témata týkající se mezinárodních financí. Diskuze bude zaměřena zejména pak na problematiku kurzových režimů a efektů vývoje devizových kurzů na různé oblasti ekonomiky. http://int.kocaeli.edu.tr/index_en.php

 

Ve dnech 3. - 5. května 2018 probíhá 7th International Conference on Business Administration na univerzitě Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi v Turecku. Konference je organizovaná ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a naši katedru reprezentuje a zastupuje Daniel Stavárek a Tomáš Pražák. http://icba7th2018.com/

V nejnovějším čísle scopusového časopisu Scientific Papers of the University of Pardubice 42(2018) jsou publikovány hned dva články od členů naší katedry. Článek WHAT MACROECONOMIC VARIABLES DRIVE THE STOCK RETURNS OF AUSTRIAN FINANCIAL INSTITUTIONS? je výsledkem badatelské spolupráce Marie Ligocké a Daniela Stavárka. Článek THE IMPACT OF SELECTED FINANCIAL INDICATORS RELATED TO THE STRUCTURE OF FUNDING SOURCES ON CORPORATE LIQUIDITY IN ENERGY SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC zpracovala Markéta Šeligová. Publikované texty jsou k dispozici zde: https://fes.upce.cz/sites/default/files/public/mika0267/scipap_42_109416.pdf

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top