Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se v rámci předmětů Finanční účetnictví II. a Účetnictví obchodních společností uskutečnila odborná přednáška na téma „Účetní závěrka obchodních společností“. Přednášející Mgr. et Bc. Pavlína Němcová, ACCA z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty nejen bakalářského oboru Účetnictví a daně, ale i specializace navazujícího oboru Podniková ekonomika a management s tvorbou účetní závěrky a jejím auditem v obchodní společnosti.

Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová se dne 21.11.2019 účastnily konference "Anonymita v éře digitalizace aneb transparentnost v daních", která byla pořádaná Komorou daňových poradců a IFA. Prezentace od přednášejících jsou k dispozici zde: https://www.kdpcr.cz/ifa2019-prednasejici

V pátek 22. listopadu 2019 Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS pořádá konferenci "Místní veřejné finance a finanční management: Evropská perspektiva", přičemž se jedná  o 3.ročník konference z cyklu Fiskální dialog. Konference se za katedru účastní Irena Szarowská, Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová. Bližší informace o konferenci naleznete zde: https://www.fidi.cz/

V tomto týdnu se bude Lenka Přečková v rámci programu Erasmus+ účastnit výuky na Katedře pojišťovnictví Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Tématem přednášky a semináře bude Pojistný trh v České republice. Studentům bude představen vývoj v České republice z pohledu legislativy, činnosti pojišťoven a pojišťovacích skupin. Bude také prezentován vývoj vybraných ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pojišťovací činnosti.

Ve dnech 6. 11. - 9. 11. 2019 se koná v Szegedu konference The Challenges of Analyzing Social and Economic Process in the 21st Century. Lenka Přečková a Iveta Palečková se účastní této konference. Lenka Přečková s příspěvkem The Development of Performance of the Czech Insurance Market in the Period 2004 - 2017. Iveta Palečková s příspěvkem Assessment of selected aspects of financial stability of the Czech commercial banks, jehož spoluautorkou je Pavla Klepková Vodová.
Více informací na stránce konference: http://eco.u-szeged.hu/english/research/conferences-workshops/the-challenges-of-analyzing-social-and-economic-processes/the-challenges-of-analyzing-social-and-economic-processes

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top