Ve dnech 21. – 22. září se v Bratislavě konala konference Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018), které se za katedru zúčastnila Marie Ligocká. Informace o konferenci a také abstrakty k jednotlivým příspěvkům jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.slovakecon.sk/seam2018/ 

Ve dnech 12. – 14. září 2018 se na Čeladné konala mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie, která byla organizována Katedrou ekonomie a veřejné správy SU OPF. Konference byla organizována také pod záštitou děkana SU OPF - Daniela Stavárka a zúčastila se ji i řada členů naší katedry. Informace o konferenci jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie-a-verejne-spravy/konference-kek-2018/

 

V nejnovějším čísle časopisu International Advances in Economic Research 24(3) vyšel článek Jany Janouškové a Pavlíny Kirschnerové "Are tax allowances of individuals only a tool of tax optimization?". Časopis je zalistován v mezinárodní vědecké databázi SCOPUS. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11294-018-9696-6

 

V nakladatelství Professional Publishing vyšla monografie s názvem "Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe", jejíž autorkou je Iveta Palečková. Monografie, psaná v angličtině, si klade za cíl odhadnout efektivnost a rentabilitu v bankovních sektorech v zemích střední a východní Evropy a prezentovat hlavní vývojové trendy v bankovnictví s důrazem na období globální krize a jejích následných efektů. Monografie dále zkoumá výkonnost komerčních bank v souvislosti s příslušností k finanční skupině, velikosti banky, stupněm kapitalizace a likvidity, přináší tedy ucelený pohled na výkonnost bank v zemích střední a východní Evropy.
http://www.profespubl.cz/titulka/performance-measurement-in-banking-empirical-application-to-central-and-eastern-europe/

Nejnovější číslo impaktového časopisu Eastern European Economics je speciálním vydáním vybraných příspěvků prezentovaných na INFER Annual Conference 2017 v Bordeaux. Najdete v něm také článek Jany Šimákové "Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes on the Foreign Trade of Czechia". https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00128775.2018.1487767?journalCode=meee20 

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top