V nejnovějším čísle časopisu International Advances in Economic Research 24(3) vyšel článek Jany Janouškové a Pavlíny Kirschnerové "Are tax allowances of individuals only a tool of tax optimization?". Časopis je zalistován v mezinárodní vědecké databázi SCOPUS. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11294-018-9696-6

 

V nakladatelství Professional Publishing vyšla monografie s názvem "Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe", jejíž autorkou je Iveta Palečková. Monografie, psaná v angličtině, si klade za cíl odhadnout efektivnost a rentabilitu v bankovních sektorech v zemích střední a východní Evropy a prezentovat hlavní vývojové trendy v bankovnictví s důrazem na období globální krize a jejích následných efektů. Monografie dále zkoumá výkonnost komerčních bank v souvislosti s příslušností k finanční skupině, velikosti banky, stupněm kapitalizace a likvidity, přináší tedy ucelený pohled na výkonnost bank v zemích střední a východní Evropy.
http://www.profespubl.cz/titulka/performance-measurement-in-banking-empirical-application-to-central-and-eastern-europe/

Nejnovější číslo impaktového časopisu Eastern European Economics je speciálním vydáním vybraných příspěvků prezentovaných na INFER Annual Conference 2017 v Bordeaux. Najdete v něm také článek Jany Šimákové "Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes on the Foreign Trade of Czechia". https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00128775.2018.1487767?journalCode=meee20 

Ve dnech 25- 26/6/2018 se Lenka Přečková účastní 15. ročníku mezinárodní vědecké konference European Financial Systems, kterou pořádá Katedra financí Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu konference budou prezentovány dva příspěvky, které Lenka spracovala ve spolupráci s p. docentkou Evou Vávrovou. Více o konferenci na: http://www.efs.econ.muni.cz/

 

Ve dnech 15/6 a 16/6 se Tom Heryán účastní 15. ročníku mezinárodní vědecké konference s názvem Tourism – Research, Development and Education, konané International Business School v hlavním městě Bulharska, Sofia. Prezentuje zde svůj příspěvek, v němž jsou diskutovány finanční proměnné mající vliv na likviditu středně velkých hotelů a cestovních kanceláří Bulharska, České republiky a Polska.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top