V posledním letošním čísle časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis vyšel článek, jehož autorem je Tom Heryán. Paper se jmenuje "What Drives Liquidity of Tourism Companies? Microeconomic Evidence from Bulgaria, Czech Republic and Poland" a stáhnut si jej můžete zdarma na https://acta.mendelu.cz/66/6/1477/.

 

V nejnovějším čísle (4/2018) časopisu E+M Ekonomie a Management byl publikován článek Ireny Szarowské "IMPORTANCE OF R&D EXPENDITURE FOR ECONOMIC GROWTH IN SELECTED CEE COUNTRIES". Plné znění článku naleznete zde:

http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/1627-importance-of-r-d-expenditure-for-economic-growth-in-selected-cee-countries/

Dne 13.12.2018 se koná v Bělehradu 4. mezinárodní vědecká konference Leadership and Management - LIMEN 2018. Lenka Přečková se účastní této konference s příspěvkem Evaluation of Technical Efficiency of the Insurance Market in Visegrad Group Countries. Spoluautorkou tohoto článku je Iveta Palečková. Více informací na stránce konference http://www.limen.org.rs/home.html.

Ve dnech 10-11. prosince 2018 probíhá na LUISS University v Římě mezinárodní konference Money, Banking and Finance. Iveta Palečková bude na konferenci prezentovat příspěvek zabývající se determinanty efektivnosti bankovních sektorů zemí střední a východní Evropy. http://2018.mbf-rome.it/home/?fbclid=IwAR2uCLTdjgFLN1Dyf1VtSFCMnNkVKJqlZqoxWLxAyDEW7H1RydWuA1gmj0c 

V nejnovějším čísle (31/2018) časopisu ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC byl vydán článek Ireny Szarowské, Jarky Šebestové a Ingrid Majerové. Časopis je zalistován v mezinárodní databázi SCOPUS (Q1). Článek s názvem "Indicators for assessing the financial condition and municipality management" (DOI: 10.24818/amp/2018.31-07) je výsledkem mezikatedrální spolupráce v rámci projektu Moravskoslezského kraje zaměřeného na sledování finančního zdraví obcí. Bližší informace naleznete zde: http://www.ramp.ase.ro/en/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top