Ve Starém Smokovci se 4.-5.4.2019 koná jubilejní 10-ty ročník International Conference on Currency, Banking and International Finance. Spolu s Ivetou Palečkovou a Janou Šimákovou se této mezinárodní vědecké konference účastní také naše hostující kolegyne z Číny - Yi Zhang a Jie Cui. Bližšií informace o zaměření konference, jejím programu a prezentovaných příspěvcích najdete na http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk/

V impaktovaném časopise Land Use Policy 82 (2019)  byl publikován článek Jany Janouškové a Šárky Sobotovičové s názvem " Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic", DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.11.048. IF časopisu je 3.194 a je zařazen v Q1. Časopis je dostupný online zde: https://www.sciencedirect.com/journal/land-use-policy/vol/82/suppl/C

Ve dnech 27. až 30. března 2019 se v Athénách konala mezinárodní konference pořádaná International Atlantic Economic Society.  Se svými příspěvky na konferenci vystoupily také členky katedry financí a účetnictví: Beáta Blechová, Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová. Bližší informace a program naleznete zde:
http://www.iaes.org/87th-international-atlantic-economic-conference-athens/

V prvním dubnovém týdnu přednáší Tom Heryán již po druhé na italské univerzitě v centru Toskánska, malebném městě Siena. Jeho přednášky jsou zaměřeny na Úrokové a kreditní riziko (třetí ročník bakalářské) a Finanční deriváty (druhý ročník navazující ministerské studium). Dále zde vede ve dvou blocích workshop zaměřený na základy ekonometrie. Samozřejmostí je pak prezentace Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Heryan Erasmus

V letošním prvním čísle časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis zalistovaném v databázi Scopus vyšel článek Marie Ligocké a Daniela Stavárka s názvem The Relationship Between Financial Ratios and the Stock Prices of Selected European Food Companies Listed on Stock Exchanges. Článek je v plné verzi k dispozici na následujícím odkazu: https://acta.mendelu.cz/67/1/0299/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top