Ve dnech 3-4. června 2019 se Tom Heryán účastní dalšího kurzu práce se STATA software. Po absolvování STATA Winter School v prosinci 2018 se jedná o nadstavbový, intenzivní kurz pro mírně pokročilé. Kurz pojmenovaný Linear Instrumental-Variables Regression using STATA vede Giovanni Cerulli, Ph.D. (Research Institute on Sustainable Economic Growth, National Research Council of Italy). Celou akci organizuje již tradičně společnost Timberlake na půdě Cass Businesss School, City University of London.

V nejnovějším čísle časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, zalistovaném v databázi Scopus, vyšel článek Pavly Klepkové Vodové - Determinants of Solvency in Selected CEE Banking Sectors: Does Affiliation with the Financial Conglomerate Matter? Plné znění najdete na stránkách časopisu: https://acta.mendelu.cz/67/2/0493/?fbclid=IwAR3PiXkSyGyNrS3M0JxWA_dVCFfs4XyxyzN5AuQd06uD-xpypC5AmkxP-ZQ

Ve dnech 12. a 13. dubna 2019 se na FFÚ VŠE v Praze koná  XXIV. mezinárodní vědecká konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ. Konference se účastní také zástupkyně naší katedry, a to Irena Szarowská, Jana Janoušková, Šárka Sobotovičová a Beata Blechová. Více informací o konferenci a program najdete zde: https://kvf.vse.cz/veda/conference-tapapf/about-the-conference-tapapv/

Ve Starém Smokovci se 4.-5.4.2019 koná jubilejní 10-ty ročník International Conference on Currency, Banking and International Finance. Spolu s Ivetou Palečkovou a Janou Šimákovou se této mezinárodní vědecké konference účastní také naše hostující kolegyne z Číny - Yi Zhang a Jie Cui. Bližšií informace o zaměření konference, jejím programu a prezentovaných příspěvcích najdete na http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk/

V impaktovaném časopise Land Use Policy 82 (2019)  byl publikován článek Jany Janouškové a Šárky Sobotovičové s názvem " Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic", DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.11.048. IF časopisu je 3.194 a je zařazen v Q1. Časopis je dostupný online zde: https://www.sciencedirect.com/journal/land-use-policy/vol/82/suppl/C

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top