Ve dnech 24.-25.6.2019 se koná v Brně 16. mezinárodní vědecká konference Evropské finanční systémy. Konference je tradičně pořádaná katedrou financí Masarykové univerzity. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci pojišťovnictví s příspěvkem The Expense Ratio Development of Insurance Portfolios in Selected Insurance Companies in the Czech Republic in 2010-2017. Více informací na stránce konference  http://www.efs.econ.muni.cz/

Za účasti přibližně 30 akademických a administrativních pracovníků 17 univerzit z 12 evropských zemí se na Prof.Dr. Osman Turan Cultural and Congress Centre, Karadeniz Technical University, konal International Staff Week (17-21/6/2019). Akce zahrnovala workshopy na témata realizace projektů v rámci programu Erasmus +, motivace studentů, internacionalizace, OLS a jazykového vzdělávání či funkce studentských komunit, například ESN. Akce také vytvořila příležitost k diskutování o současné a budoucí spolupráci mezi univerzitami. V rámci akce se hostující akademičtí pracovníci měli možnost setkat s členy jednotlivých fakult a kateder. http://www.ktu.edu.tr/ofinafen-duyuru25736

Desátý ročník vědecké konference Economics and Business, pořádané FEB Zagreb se koná 12-15. června 2019 v chorvatském Opatije. Tom Heryán se účastní jednak konference s prezentací svého článku 'Retained earnings and working capital within the tourism industry among selected CEE countries', ale také vědeckého workshopu pro Ph.D. studenty, který oficiálně otevírá celou akci.  https://odyssey.net.efzg.hr/

V impaktovém časopise British Food Journal (IF 1,289) právě vyšel článek "Macroeconomic factors and stock prices in the food and drink industry" (Jana Šimáková, Daniel Stavárek, Tomáš Pražák, Marie Ligocká. Jedná se o publikaci společného výzkumu členů řešitelského týmu projektu SGS, řešeného na Katedře financí a účetnictví v letech 2016-2018. https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/BFJ-12-2018-0839

Ve dnech 3-4. června 2019 se Tom Heryán účastní dalšího kurzu práce se STATA software. Po absolvování STATA Winter School v prosinci 2018 se jedná o nadstavbový, intenzivní kurz pro mírně pokročilé. Kurz pojmenovaný Linear Instrumental-Variables Regression using STATA vede Giovanni Cerulli, Ph.D. (Research Institute on Sustainable Economic Growth, National Research Council of Italy). Celou akci organizuje již tradičně společnost Timberlake na půdě Cass Businesss School, City University of London.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top