Desátý ročník vědecké konference Economics and Business, pořádané FEB Zagreb se koná 12-15. června 2019 v chorvatském Opatije. Tom Heryán se účastní jednak konference s prezentací svého článku 'Retained earnings and working capital within the tourism industry among selected CEE countries', ale také vědeckého workshopu pro Ph.D. studenty, který oficiálně otevírá celou akci.  https://odyssey.net.efzg.hr/

V impaktovém časopise British Food Journal (IF 1,289) právě vyšel článek "Macroeconomic factors and stock prices in the food and drink industry" (Jana Šimáková, Daniel Stavárek, Tomáš Pražák, Marie Ligocká. Jedná se o publikaci společného výzkumu členů řešitelského týmu projektu SGS, řešeného na Katedře financí a účetnictví v letech 2016-2018. https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/BFJ-12-2018-0839

Ve dnech 3-4. června 2019 se Tom Heryán účastní dalšího kurzu práce se STATA software. Po absolvování STATA Winter School v prosinci 2018 se jedná o nadstavbový, intenzivní kurz pro mírně pokročilé. Kurz pojmenovaný Linear Instrumental-Variables Regression using STATA vede Giovanni Cerulli, Ph.D. (Research Institute on Sustainable Economic Growth, National Research Council of Italy). Celou akci organizuje již tradičně společnost Timberlake na půdě Cass Businesss School, City University of London.

V nejnovějším čísle časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, zalistovaném v databázi Scopus, vyšel článek Pavly Klepkové Vodové - Determinants of Solvency in Selected CEE Banking Sectors: Does Affiliation with the Financial Conglomerate Matter? Plné znění najdete na stránkách časopisu: https://acta.mendelu.cz/67/2/0493/?fbclid=IwAR3PiXkSyGyNrS3M0JxWA_dVCFfs4XyxyzN5AuQd06uD-xpypC5AmkxP-ZQ

Ve dnech 12. a 13. dubna 2019 se na FFÚ VŠE v Praze koná  XXIV. mezinárodní vědecká konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ. Konference se účastní také zástupkyně naší katedry, a to Irena Szarowská, Jana Janoušková, Šárka Sobotovičová a Beata Blechová. Více informací o konferenci a program najdete zde: https://kvf.vse.cz/veda/conference-tapapf/about-the-conference-tapapv/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top