Ve dnech 27.-28. června 2016 se Irena Szarowská účastní 4.mezinárodní konference "KITAB 2016 - Knowledge, Innovation and Technology Across Borders: Developing the Research Agenda" v estonském Talinu, kde bude prezentovat příspěvek "Does Public R&D Expenditure Effect on Economic Growth in CEE Countries?" . Bližší informace a program konference naleznete zde: http://www.ttu.ee/conference/kitab/

V aktuálním čísle impaktovaného časopisu E+M Ekonomie a Management byl vydán článek Ireny Szarowské a Romana Šperky s názvem FINANCIAL TRANSACTION TAXATION IN AGENT-BASED SIMULATION. Článek je věnován vlivu zdanění finančních transakcí na stabilitu finančních trhů. Studie je unikátní v tom, že zdanění finančních transakcí zkoumá pomocí multiagentní simulace. Jelikož zdanění je chápáno jako specifická forma transakčních nákladů, prezentovaný model by neměl být interpretován pouze pro zavedení daně z finančních transakcí, ale jako obecný model vlivu transakčních nákladů na finanční trhy. Podrobnější informace včetně plné verze článku ke stažení jsou k dispozici na stránách časopisu:
http://www.ekonomie-management.cz/en/archiv/search/detail/1340-financial-transaction-taxation-in-agent-based-simulation/

Minulý týden se v Ostravě konala konference International Conference on European Integration, ICEI 2016, na které vystoupil také Tomáš Heryán se svým příspěvkem „The financial position of the hotel industry in the Czech Republic“.

http://www.ekf.vsb.cz/icei/en/

Ve dnech 23.5. - 27.5. se Iveta Palečková účastní 14. mezinárodní konference Data Envelopment Analysis ve Wuhanu, Číně, kde bude prezentovat příspěvek na téma Efektivnost bankovního sektoru v Bulharsku a Rumunsku využitím Dynamic DEA. Iveta se dnes navíc účastní workshopu, kde jsou v jednotlivých tutoriálech probírány nové přístupy k DEA modelu.

Více informací: http://www.deaconference.com/dea2016/home/index.html

Ve dnech 12-13 /5/2016 probíhala ve Vilniusu mezinárodní vědecká konference Business and Managent 2016. Katedra byla reprezentována dvěma příspěvky: "Product-Level Analysis of Relationship between Czech Koruna and Czech Foreign Trade" (Jana Šimáková) a "Cost Efficiency of the Czech and Slovak Banking Sectors: An Application of the Data Envelopment Analysis "(Iveta Palečková). Bližší informace je možné najít na stránkách konference: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2016

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top