V časopise  Periodica Polytechnica Social and Management Sciences byl vydán článek Beáty Blechové a Šárky Sobotovičové s názvem "Analysis of Tax Education in a Business School: a Case Study". Časopis je zařazen do databáze SCOPUS. Celý text studie je dostupný zde:  https://pp.bme.hu/so/article/view/8486.

V aktuálním čísle 2/2016 časopisu Financial Assets and Investing byl vydán článek Lenky Přečkové s názvem "Evaluation of Bancassurance Functioning in Selected Countries of the Financial Groups Erste Group Bank and UniCredit Group". Časopis je zařazen do kategorie ERIH PLUS. Článek hodnotí aktuální stav spolupráce bank a pojišťoven a vnitřní integrace bankopojistných produktů ve finančních skupinách Erste Group Bank a UniCredit Group. Podrobnější informace včetně plné verze článku ke stažení jsou k dispozici na stránkách časopisu:http://fai.econ.muni.cz/.

Studie, jejímiž autory jsou Tomáš Heryán a Panayiotis G. Tzeremes, s názvem“The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis”, byla úspěšně přijata k publikování v anglickém impaktovaném časopise Economic Modelling. Článek si je již možno stáhnout online zde (případně si jeho dřívější verzi stáhnout na profilu Tomáše Heryána od  ResearchGate):   http://authors.elsevier.com/sd/article/S0264999316302073

 

Právě publikovaný článek Jany Šimákové využívá známý gravitační model a aplikuje ho na vztah mezi kurzovou volatilitou a zahraničním obchodem zemí Visegrádské skupiny. Empirická analýza využívá územní i komoditní strukturování zahraničního obchodu a izoluje tak specifické efekty pro různé skupiny obchodovaného zboží. Celý článek "The Gravity Modelling of the Relationship between Exchange Rate Volatility and Foreign Trade in Visegrad Countries" je k dispozici v posledním čísle časopisu ACTA VŠFS - Ekonomické studie a analýzy (1/2016, vol. 10): http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf

 

 

Ve dnech 27.6.-28.6.2016 se koná v Brně 13. mezinárodní vědecká konference Evropské finanční systémy. Konference je tradičně pořádaná katedrou financí Masarykové univerzity. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci pojišťovnictví s příspěvkem  Functioning of Bancassurance in Selected Countries in Which the Financial Group Erste Group Bank Operates. Více informací na stránce konference:

 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Program_EFS_2016.pdf

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top