Ve dnech 28-30.9.2016 se Tomáš Heryán aktivně účastní 20. ročníku konference pořádané Euroasia Business and Economics Society (EBES), konané ve Vídni v Rakousku na půdě IFM - Real Estate and Facility Management TU. Vystoupí zde se svým příspěvkem nazvaným "Insolvency of the Hotels among Visegrad-Plus Countries" a navíc, i jako chair jedné z vědeckých sekcí.

V nejnovějším čísle 4/2016 časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis byl právě publikován článek Ireny Szarowské s názvem "Quality of Public Finance and Economic Growth in the Czech Republic". Časopis je zařazen do mezinárodní databáze Scopus. Podrobnější informace včetně plné verze článku jsou k dispozici na stránkách časopisu: http://acta.mendelu.cz/64/4/1373/

Ve dnech 20-21 / 9/2016 se v Bratislavě konala mezinárodní vědecká konference "9th International Conference on Currency, Banking and International Finance". Za naší katedru se konference účastnili Daniel Stavárek, Iveta Palečková a Jana Šimáková. Bližší podrobnosti o konferenci lze nalézt na webových stránkách: http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk/

Velká část naší katedry ve dnech 14. – 16. 9. 2016 přesouvá své vědecké působiště do příjemného prostředí Zámečku Petrovice. Pod záštitou rektora SU a děkana SU OPF tam Katedra ekonomie a veřejné správy organizuje mezinárodní vědeckou konferenci HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Prezentovat své příspěvky a sdílet nejnovější poznatky výzkumu zde budou: Daniel Stavárek, Tomáš Heryán, Ivana Koštuříková, Iveta Palečková, Ilja Skaunic, Irena Szarowská, Markéta Šeligová a Jana Šimáková. Bližší informace k zaměření a programu konference: http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie-a-verejne-spravy/konference-kek-2016

Ivě Koštuříkové vyšel článek ve vědeckém časopise zalistovaném v mezinárodní databázi SCOPUS - „The effect of changes in sickness insurance on incapacity for work in selected regions of the Czech Republic“. Celý článek je k dispozici zde: http://acta.mendelu.cz/64/3/0961/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top