Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se ve Vilniusu koná mezinárodní vědecká konference The 2nd EuRun-BIS SYMPOSIUM. Iveta Palečková dnes prezentuje pomocí vzdáleného přístupu článek napsaný společně s Danem Stavárkem na téma Dynamic Efficiency of Banking Sector in Selected CEE Countries. Více informací o konferenci a program můžete najít zde: http://www.eurun2016.ef.vu.lt/

V rámci monitoringu pro ERASMUS vyjel Tomáš Heryán na De Montford University, která je v Anglii známá zejména díky prvenství, co se týče zahraniční výuky a absolventů z celého světa. Navštíví tak i spoustu zajímavých přednášek a seminářů. Mimo jiné zde ale bude anglickým kolegům v jednom celém bloku prezentovat i on sám vlastní článek, který byl úspěšně přijat v recenzním řízení časopisu Economic Modelling. Stejnojmenný paper a přednáška nesou název "The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis". Článek si je již možné stáhnout z online vědecké databáze Science Direct. 

Dne 20. 10. 2016 se uskutečnil 7. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Se svým tématem přispěly i členky katedry Pavlína Kirschnerová, Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová, a to „Daňový odečet darů právnických osob v regionech ČR“ a „Korekční koeficienty v kontextu výnosů daně z nemovitých věcí v regionech ČR“ Více informací lze nalézt na: http://www.respo.frrms.mendelu.cz/cz

Studenti doktorského studia v oblasti ekonomie a managementu na University of Montpellier ve Francii pořádají sedmý ročník tzv. "Doctoral Meeting of Montpellier in Economics, Management and Finance", který se koná ve dnech 25. -27.10. 2016. Cílem setkání je nabídnout stimulující prostředí, kde doktorandi a mladí výzkumníci mohou sdílet ideje o svých vědeckých pracích v oboru ekonomie, managementu a financí se zkušenými výzkumnými pracovníky. Konference se účastní i Tomáš Pražák se svým příspěvkem "The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices: Evidence from Central European Markets". http://www.edd.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/edd/CallForPaper_DMM2016-1.pdf

Ve dnech 19-21 /10/2016 se v polské Poznani koná "International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice". Marie Ligocká na konferenci prezentuje příspěvek "The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Prices of Austrian Financial Institutions" a Markéta Šeligová vystupuje s článkem "The Impact of R & D Expenditures on Firms' Growth in Individual Industries in Selected Countries of European Union". Více informací o konferenci a programu: http://www.icaffi.pl/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top