Za účasti přibližně 30 akademických a administrativních pracovníků 17 univerzit z 12 evropských zemí se na Prof.Dr. Osman Turan Cultural and Congress Centre, Karadeniz Technical University, konal International Staff Week (17-21/6/2019). Akce zahrnovala workshopy na témata realizace projektů v rámci programu Erasmus +, motivace studentů, internacionalizace, OLS a jazykového vzdělávání či funkce studentských komunit, například ESN. Akce také vytvořila příležitost k diskutování o současné a budoucí spolupráci mezi univerzitami. V rámci akce se hostující akademičtí pracovníci měli možnost setkat s členy jednotlivých fakult a kateder. http://www.ktu.edu.tr/ofinafen-duyuru25736