V impaktovém časopise British Food Journal (IF 1,289) právě vyšel článek "Macroeconomic factors and stock prices in the food and drink industry" (Jana Šimáková, Daniel Stavárek, Tomáš Pražák, Marie Ligocká. Jedná se o publikaci společného výzkumu členů řešitelského týmu projektu SGS, řešeného na Katedře financí a účetnictví v letech 2016-2018. https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/BFJ-12-2018-0839