Ve dnech 3-4. června 2019 se Tom Heryán účastní dalšího kurzu práce se STATA software. Po absolvování STATA Winter School v prosinci 2018 se jedná o nadstavbový, intenzivní kurz pro mírně pokročilé. Kurz pojmenovaný Linear Instrumental-Variables Regression using STATA vede Giovanni Cerulli, Ph.D. (Research Institute on Sustainable Economic Growth, National Research Council of Italy). Celou akci organizuje již tradičně společnost Timberlake na půdě Cass Businesss School, City University of London.