Ve speciálním čísle časopisu International Journal of Trade and Global Markets byly publikovány dva články z naší katedry. Příspěvek "Importance of financial ratios for predicting stock price trends: evidence from the Visegrad Group", jehož autoři jsou Tomáš Pražák s Danem Stavárkem a článek Ivety Palečkové "Are banks in financial conglomerates more profitable than other commercial banks? Evidence of banking sectors in Visegrad countries". Časopis je indexován ve Scopusu. Abstrakty příspěvků jsou k nahlédnutí zde: https://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijtgm&year=2018&vol=11&issue=4