Dne 13.12.2018 se koná v Bělehradu 4. mezinárodní vědecká konference Leadership and Management - LIMEN 2018. Lenka Přečková se účastní této konference s příspěvkem Evaluation of Technical Efficiency of the Insurance Market in Visegrad Group Countries. Spoluautorkou tohoto článku je Iveta Palečková. Více informací na stránce konference http://www.limen.org.rs/home.html.