Ve dnech 15. - 19.10. se Lenka Přečková účastní 7. Mezinárodního týdne v Bratislavě, který pořádá Ekonomická univerzita. Tento týden je zaměřen na výměnu názorů ve výuce a odborné přípravě pracovníků univerzit a partnerských institucí a možnosti rozvíjení mezinárodní spolupráce.  https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1456-7th-international-week-na-eu-v-bratislave