V nejnovějším čísle časopisu International Advances in Economic Research 24(3) vyšel článek Jany Janouškové a Pavlíny Kirschnerové "Are tax allowances of individuals only a tool of tax optimization?". Časopis je zalistován v mezinárodní vědecké databázi SCOPUS. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11294-018-9696-6