V nakladatelství Professional Publishing vyšla monografie s názvem "Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe", jejíž autorkou je Iveta Palečková. Monografie, psaná v angličtině, si klade za cíl odhadnout efektivnost a rentabilitu v bankovních sektorech v zemích střední a východní Evropy a prezentovat hlavní vývojové trendy v bankovnictví s důrazem na období globální krize a jejích následných efektů. Monografie dále zkoumá výkonnost komerčních bank v souvislosti s příslušností k finanční skupině, velikosti banky, stupněm kapitalizace a likvidity, přináší tedy ucelený pohled na výkonnost bank v zemích střední a východní Evropy.
http://www.profespubl.cz/titulka/performance-measurement-in-banking-empirical-application-to-central-and-eastern-europe/