Tomáš Heryán se díky mezinárodní spolupráci stal spoluautorem článku Integration of tourism markets in Australia: An international visitor arrivals’ convergence assessment, který bude otištěn v jednom z následujících čísel impaktovaného zahraničního časopisu Tourism Economics.         http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354816618776184