V nejnovějším čísle scopusového časopisu Scientific Papers of the University of Pardubice 42(2018) jsou publikovány hned dva články od členů naší katedry. Článek WHAT MACROECONOMIC VARIABLES DRIVE THE STOCK RETURNS OF AUSTRIAN FINANCIAL INSTITUTIONS? je výsledkem badatelské spolupráce Marie Ligocké a Daniela Stavárka. Článek THE IMPACT OF SELECTED FINANCIAL INDICATORS RELATED TO THE STRUCTURE OF FUNDING SOURCES ON CORPORATE LIQUIDITY IN ENERGY SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC zpracovala Markéta Šeligová. Publikované texty jsou k dispozici zde: https://fes.upce.cz/sites/default/files/public/mika0267/scipap_42_109416.pdf