Před 40 lety byl publikován první článek v časopise o Data Envelopment Analysis (metoda pro měření efektivnosti) a na počest tohoto výročí pořádá Aston Business School, Aston University v Birminghamu (UK) vědeckou konferenci. Na této konferenci vystupuje se svými příspěvky mezi ostastními účastníky i Iveta Palečková. Nejprve bude prezentovat výsledky svého výzkumu týkající se rozdílů v efektivnosti mezi bankami ve finanční skupině a ostatními bankami v zemích V4 a ve spolupráci se Steffenem Hoffmannem z University of Hagen představí výzkum z oblasti vizualizace výsledků efektivnosti bank v zemích střední a východní Evropy. Více o konferenci a program najdete zde: https://deaconference.com/dea40/program/