V prosincovém čísle časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis najdete články "Were the Czech Hotels Able to Confront Current Appreciation of the Czech Currency Before the End of the Exchange Rate Commitment" (Tom Heryán), "The Effect of Selected Financial Indicators on Liquidity of Companies in Selected Sectors in the Czech Republic" (Markéta Šeligová) a "The Impact of Exchange Rate Movements on Firm Value in Visegrad Countries" (Jana Šimáková). Acta Mendelovy univerzity v Brně jsou zalistována v mezinárodní vědecké databázi SCOPUS. https://acta.mendelu.cz/65/6/