Ve dnech 16.11.-17.11.2017 se koná v Bukurešti 8. mezinárodní vědecká konference the Future of Europe. Konference je pořádaná Fakultou mezinárodního obchodu a ekonomiky Bukurešťské univerzity ekonomických studií. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci "Finance a bankovnictví v Evropské unii" s příspěvkem How Does Bancassurance Work in Financial Practice Within the Financial Group Société Générale Group in Selected Countries? Více informací na stránce konference: http://www.rei.cercetare.ase.ro/FoE_Conference/index.html