V nejnovějším čísle impaktovaného časopisu E+M Ekonomie & Management byl publikován článek autorské dvojice Pavla Klepková Vodová a Daniel Stavárek s názvem "Factors Affecting Sensitivity of Commercial Banks to Bank Run in Visegrad Countries". V článku se pomocí modelování krizových scénářů odhaduje, jaký podíl klientských depozit by mohl být vybrán bez ohrožení stability banky. Dále jsou odhadovány faktory ovlivňující citlivost komerčních bank na bankovní run. Více o článku s možností stažení plného textu lze nalézt na stránkách časopisu. http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/1547-factors-affecting-sensitivity-of-commercial-banks-to-bank-run-in-the-visegrad-countries/