V časopisu Comparative Economic Research (indexován ve Scopusu) byl právě publikován článek Tomáše Pražáka a Daniela Stavárka "The Relationship Between Stock Market Development and Macroeconomic Fundamentals in the Visegrad Group". Klíčovým závěrem studie je empirické potvrzení často zmiňovaného negativního dopadu změn makroekonomických proměnných na kurzy akcií. V tomto směru je ve všech zemích nejvíce patrný efekt nárůstu úrokové sazby. Plný text článku je k dispozici na stránkách časopisu https://doi.org/10.1515/cer-2017-0017