V nejnovějším čísle (4/2017) časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunnensis, zalistovaném v mezinárodní databázi SCOPUS, byl publikován článek, který vznikl v rámci mezinárodní spolupráce vědecko-výzkumné činnosti. Iveta Palečková ve spolupráci s docentkou Kočišovou z Technické univerzity z Košic se v příspěvku zabývaly efektivností bankovních sektorů, konkrétně využily model Super efektivnosti. Plné znění článku je volně přístupné zde: https://acta.mendelu.cz/65/4/1371/