V časopise  Periodica Polytechnica Social and Management Sciences byl vydán článek Beáty Blechové a Šárky Sobotovičové s názvem "Analysis of Tax Education in a Business School: a Case Study". Časopis je zařazen do databáze SCOPUS. Celý text studie je dostupný zde:  https://pp.bme.hu/so/article/view/8486.