Tomáš Pražák právě publikoval článek "Vliv vybraných podnikových faktorů na ceny akcií ve Švýcarsku". Článek se zabývá zjištěním, které z vybraných vnitropodnikových ukazatelů měly ve sledovaném období 2006 - 2015 největší vliv na cenu akcií vybraných podniků ve Švýcarsku. Jednou z hlavních sekcí ekonomické činnosti ve Švýcarsku jsou Profesní, vědecké a technické činnosti, které mají na rozvoj ekonomiky silný vliv. Na základě výsedků panelové regrese s využitím metody GMM se prokázal, jako hlavní faktor mající vliv na cenu akcií, zejména ROA.

financni gramotnost2020

V pondělí 09. 12. 2019 se v rámci předmětu Účetnictví obchodních společností uskutečnila další odborná přednáška, tentokrát na téma „Odložená daň“. Přednášející Ing. Veronika Hladišová z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty specializace Účetnictví a daně navazujícího oboru Podniková ekonomika a management nejen s legislativní úpravou odložené daně, ale také s oceňováním, účtováním a auditem tohoto účetního instrumentu.

Dne 4.12.2019 na fakultě přednášela Ing. Markéta Stržínková, Ph.D. - obchodní ředitelka a vedoucí pobočky pojišťovny Atradius pro ČR. S problematikou pojištění pohledávek seznámila studenty předmětu Financí a Pojišťovnictví. 

 

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se v rámci předmětů Finanční účetnictví II. a Účetnictví obchodních společností uskutečnila odborná přednáška na téma „Účetní závěrka obchodních společností“. Přednášející Mgr. et Bc. Pavlína Němcová, ACCA z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty nejen bakalářského oboru Účetnictví a daně, ale i specializace navazujícího oboru Podniková ekonomika a management s tvorbou účetní závěrky a jejím auditem v obchodní společnosti.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top