Tematicky různorodá výzkumná činnost Katedry financí a účetnictví je na období let 2018-2020 zastřešena souhrnnou oblastí Finanční řízení podniků a finančních institucí v regionu střední Evropy. Pro výzkum zásadní je zaměření na středoevropské země s důrazem na země Visegrádské skupiny. Toto zaměření nabízí možnost ověření teoretických modelů a hypotéz na unikátním vzorku zemí, které prošly ekonomickou transformací, intenzivně se zapojily do evropské integrace, jsou vystaveny jejím pozitivním i negativním dopadům a zároveň se nacházejí v procesu ekonomické konvergence v rámci Evropské unie. Významná, avšak nikoliv absolutní, míra podobnosti zemí zároveň poskytuje rozsáhlý prostor pro komparativní výzkum v rámci regionu i ve vztahu k dalším zemím a skupinám zemí, které jsou různou měrou (například členstvím v eurozóně) zapojeny do integračního procesu. 

Hlavní téma vědeckovýzkumné činnosti katedry je dále rozpracováno ve čtyřech prioritních směrech a podpořeno aplikovaným výzkumem generovaným skutečnou poptávkou z praxe:

  1. Výkonnost a řízení rizik ve finančních institucích 
  2. Finanční řízení a financování podniků
  3. Modifikace daňových a účetních soustav 
  4. Makrofinanční aspekty ekonomického vývoje
  5. Realizace aplikovaného výzkumu ve spolupráci s Institutem interdisciplinárního výzkumu a Business Gate dle poptávky