Katedra financí a účetnictví vznikla v červenci 2014 sloučením dřívější katedry financí a katedry účetnictví v důsledku rozsáhlé restrukturalizace fakulty, v jejímž rámci z původních 12 kateder vzniklo 5 nových.

Historie původní katedry financí se datuje od září 1994. Katedra zabezpečovala výuku širokého spektra finančních předmětů a členové katedry garantovali obory Bankovnictví, Finance a Firemní finance. V čele katedry financí působili Ing. Milan Třaskalík (1994-1995), prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc. (1995-2006), prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. (2006-2008) a prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (od 2008). Samostatná katedra účetnictví vznikla v březnu 1998 a zabezpečovala výuku předmětů s účetním a daňovým zaměřením. Od akademického roku 2008/2009 katedra garantovala nový obor Účetnictví a daně. V čele katedry účetnictví nejprve působila doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (1998-2007) a následně doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (2008-2014).

Spolu s rozvojem doktorského studia na fakultě se do práce katedry začali intenzivněji zapojovat i interní doktorandi, kteří ve většině případů patří mezi nejúspěšnější absolventy magisterských oborů garantovaných katedrou financí a účetnictví. V mnoha případech se po absolvování doktorského studia stali odbornými asistenty katedry. Do činnosti katedry financí a účetnictví se významnou měrou zapojují také zahraniční hostující profesoři. Kromě jednorázových přednášek působí jako vyučující ve standardních předmětech a spolupracují na vědeckovýzkumné činnosti.

 

LektorPůsobnost na katedřeDomácí instituce lektora
Charles B. Wagoner 11/1994 – 06/1995 Tulane University, New Orleans, Lousiana, USA
Robert J. Balik
(Fulbright Scholar)
9/1995 – 6/1996
10/2006 – 11/2006
Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA
Charles A. Hedges 9/1995 – 6/1996 U.S. Department of Transportation, Washington, D.C., USA
Constance Blake 9/1997 – 6/1998 U.S. Department of Transportation, Washington, D.C., USA
Thomas J. McAleenan 9/1995 – 6/1999 University of Strathclyde, Glasgow, UK
Grant Forsyth 9/1996 – 6/1997 Washington State University, Pullman, Washington, USA
Jyrki Holappa 3/2001 Oulu University of Applied Sciences, Oulu, Finland
Bruce Wallin 4/2001 – 5/2001 Northeastern University, Boston, Massachussets, USA
Antti Rovamo 3/2001, 3/2002, 3/2003,
3/2004, 3/2005, 3/2006
Oulu University of Applied Sciences, Oulu, Finland
Cynthia L. Miglietti
(Fulbright Scholar)
9/2005 – 12/2005 Bowling Green State University, Huron, Ohio, USA
Thomas Donnely 3/2006 Coventry University, UK
Ekrem Tufan 10/2010 – 3/2011 Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey
Candida Ferreira 10/2012 Technical University Lisbon, Portugal
Cynthia L. Miglietti 9/2013 – 12/2013 Bowling Green State University, Huron, Ohio, USA
Gábor Dávid Kiss 9/2014 – 12/2014 University of Szeged, Hungary