Papers in peer reviewed scientific journals

 1. SZKORUPOVÁ, Z., 2014. Vzťah medzi priamymi zahraničnými investíciami a domácimi investíciami v regióne strednej a východnej európy v závislosti na otvorenosti ekonomik. Acta academica karviniensia, 14(4). ISSN 1212-415X. 
 2. GALLOVÁ, Z. Priame zahraničné investície vo vybraných krajinách Balkánu: vťahujú alebo vytláčajú domáce investície. Český finanční a účetní časopis. 2011, roč. 6, č. 4, s. 68-78. ISSN 1802-2200.
 3. GALLOVÁ, Z. Kauzálne väzby medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v Slovenskej republike. Acta academica karviniensia. 2010, roč. 2010, č. 2, s. 109-118. ISSN 1212-415X.
 4. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Modelovanie kauzálních väzieb medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v Chorvátsku. Ekonomická revue – Central European Review of Economic. 2010, roč. 13, č. 3, s. 179–184. ISSN 1212-3951.
 5. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Analysis of relationships between foreign direct investment, export and economic growth in Croatia. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business. 2009, roč. 3, č. 1, s. 960-965. ISSN 1313-2555.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (conferences abroad)

 1. SZKORUPOVÁ, Z. Modeling of Causal Relationships between Foreign Direct Investment, Export and Economic Growth for Estonia. In EBES 2012 Warsaw Conference Proceedings. Istanbul: Teknik Basim Matbaacilik, 2012, 10p. ISBN 978-605-61069-7-2.
 2. GALLOVÁ, Z. Foreign Direct Investment in The Visegrad Group Countries: Does It Crowd In or Out Domestic Investment? In EBES 2012 Conference-Zagreb Program and Abstract Book. Zahreb: Eurasia Business and Economics Society, 2011. s. 47. ISBN 978-605-61069-3-4.
 3. GALLOVÁ, Z. Modelovanie kauzálnych vzťahov medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v Slovinsku. In Proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. Students. Banská Bystrica: UMB EF, 2010. ISBN 978-80-8083-965-9.
 4. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Modeling of causal relationships between foreign direct investment, export and economic growth for Slovenia. In Interdisciplinary Management Research VI. Osijek: Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics, 2010. s. 489-498. ISBN 978-953-253-079-7.
 5. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Prehľad priamych zahraničných investícií v Srbsku. In Zborník příspěvku konferencia Financie vo vede a výučbe. Bratislava: EUBA, 2009. s. 51-56. ISBN 978-80-225-2743-9.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (domestic conferences)

 1. SZKORUPOVÁ, Z.. 2014. Effects of Foreign Direct Investment on Domestic Investment in the Central and Eastern Europe. In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds. Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 410-415. ISBN 978-80-7248-939-8.
 2. SZKORUPOVÁ, Z. 2014. Dopad priamych zahraničních investícií na domáce investície v regióne SVE. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 197-203. ISBN 978-80-7435-368-0.
 3. ŠIMÁKOVÁ, J., SZKORUPOVÁ, Z., 2014. Effects of Exchange-Rate Uncertainty on Foreign Direct Investment in the Czech Republic. In: Conference Proceedings of XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 929-935. ISBN 978-80-7510-045-0.
 4. SZKORUPOVÁ, Z., 2013. Foreign Direct Investment in the Baltic States: Does it Crowd out or Crowd in Domestic Investment? In: Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, s. 893–897. ISBN 978-80-87035-76-4.
 5. SZKORUPOVÁ, Z., 2013. The relationship between foreign direct investment, trade and economic growth in the Czech Republic. In: Conference Proceeding of 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB - TU, s. 350–357. ISBN 978-80-248-3095-7.
 6. SZKORUPOVÁ, Z., 2013. The relationship between foreign direct investment, trade and economic growth in the Czech Republic. In: Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Ostrava: VŠB – TU, s. 568–575. ISBN 978-80-248-3094-0.
 7. GALLOVÁ, Z. Foreign Direct Investment in Selected Countries of Balkan and in the Visegrad Group Countries: Does it Crowd out or Crowd in Domestic Investment? In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 90-97. ISBN 978-80-7248-753-0.
 8. GALLOVÁ, Z. A Causal Relationship between Foreign Direct Investment, Economic Growth and Export for Central and Eastern Europe. In Proceedings of the 30th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, pp. 201-206. ISBN 978-80-7248-779-0.
 9. GALLOVÁ, Z., ŘEPKOVÁ, I. Impact of financial crisis on the Czech credit market. In 6th International Scientific Symposium on Business Administration – seleted papers. Karviná: SU OPF, 2011. S. 38-48. ISBN 978-80-7248-710-3.
 10. GALLOVÁ, Z. Priame zahraničné investície v strednej a východnej Európe. In Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: SU OPF, 2010. s. 1189-1196. ISBN 978-80-7248-620-5.
 11. GALLOVÁ, Z., ŘEPKOVÁ, I. Impact of financial crisis on the Czech credit market. In 6th International Scientific Symposium on Business Administration. Karviná: SU OPF, 2010. s. 159-169. ISBN 978-80-7248-594-9.
 12. GALLOVÁ, Z. Pyramídové hry v Albánsku a súčasná ekonomická situácia krajiny. In Sborník příspěvku II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých praconíků. Karviná: SU OPF, 2009. s. 903-909. ISBN 978-80-7248-553-6.
 13. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Analýza vzájomných väzieb medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v Chorvátsku. In Sborník 11th International Conference MEKON. Ostrava: VSB, 2009. ISBN 978-80-248-2013-2.
 14. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Prehľad priamych zahraničných investícií vo vybraných krajincáh regiónu západného Balkánu (Chorvátsko, Albánsko). In Sborník příspěvku I. mezinárodnní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: SU OPF, 2008. s. 102-111. ISBN 978-80-7248-504-8.

 

Textbooks

 1. SZKORUPOVÁ, Z., 2013. Peněžní teorie a měnová politika. 1. vyd. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-850-6.